Ecoloog Kathryn Barry ontvangt KNAW Early Career Award

Prijs erkent getalenteerde onderzoekers met innovatieve ideeën

Universiteit Utrecht-onderzoeker en plantenecoloog Kathryn Barry krijgt de KNAW Early Career Award. Met deze prijs erkent de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) talentvolle onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën te ontwikkelen. Barry ontvangt de prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 februari.

Ecologische crises

Barry's onderzoek richt zich op de interactie tussen twee grote ecologische crises: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Volgens de ecoloog zijn ecosystemen met een hogere diversiteit beter bestand tegen stressvolle omstandigheden die het gevolg zijn van klimaatverandering.

Kathryn Barry

Barry: "Ecosystemen met meer plantensoorten produceren meer biomassa en leggen meer koolstof vast dan ecosystemen met slechts één of enkele soorten. Het herstel van biodiverse systemen kan ons daarom helpen om in de toekomst meer koolstof op te slaan als het klimaat verandert. Tegelijkertijd zijn meer diverse systemen beter bestand tegen de uitdagingen van het toekomstige klimaat, met naar verwachting meer periodes van droogte en overstromingen. Het herstel van diversiteit kan ons helpen werkende ecosystemen in stand te houden in een wereld die steeds meer onder druk komt te staan."

Interacties tussen planten

Barry onderzoekt specifiek hoe verschillende ondergrondse interacties tussen planten ons kunnen helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Barry: "Planten hebben interacties met elkaar waarbij ze hulpbronnen verdelen en voor een beter microklimaat in de bodem zorgen. Hierdoor kunnen andere planten stressvolle omstandigheden, zoals droogte of overstromingen, beter weerstaan. Plantenwortels beïnvloeden elkaar ook via microben die in de bodem leven. Al deze interacties kunnen ervoor zorgen dat meer diverse systemen beter functioneren dan minder diverse systemen."

Om meer inzicht te krijgen in deze interacties, combineert Barry experimenten in het veld en in de kas met modelstudies. Door processen en patronen in grasland- en bosecosystemen beter te begrijpen, wil ze toekomstige scenario's beter kunnen voorspellen.

Prijs

Nu ontvangt Barry de KNAW Early Career Award. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan jonge en getalenteerde onderzoekers uit de vier verschillende KNAW-domeinen: geesteswetenschappen; gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen; natuur- en technische wetenschappen; en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein worden drie winnaars geselecteerd. De winnaars ontvangen een speciaal ontworpen kunstwerk en € 15.000, een bedrag dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten voor de ontwikkeling van hun wetenschappelijke carrière.

Verrassing

Voor Barry kwam de prijs als een positieve verrassing. Barry: "Deze prijs bevestigt hoe belangrijk het is om van onderaf na te denken over biodiversiteit en de druk op ecosystemen." Daarnaast is de prijs ook op een meer persoonlijk vlak belangrijk voor Barry. Barry: "Ik ben een groot deel van mijn carrière bezorgd geweest over mijn werk en had het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Ik denk dat het belangrijk is voor jonge onderzoekers zoals ik om dergelijke angsten te uiten en open te zijn in de wetenschap, dus het winnen van deze prijs is een enorme prestatie voor mij."