16 april 2019

Dynamics of Youth wordt lid van Eurochild

Het strategisch thema Dynamics of Youth (DoY) is toegelaten tot Eurochild, een Europees netwerk van 171 organisaties die zich inzetten voor het welzijn en de rechten van kinderen.

Liaison officer Diederik van Iwaarden heeft de DoY-aanvraag voor het lidmaatschap begeleid. “Onze toetreding tot Eurochild helpt ons om DoY in Brussel op de kaart te zetten. Het lidmaatschap geeft ons toegang tot een sterk netwerk van maatschappelijke partners, waarmee we op inhoud willen samenwerken. We kunnen samen optrekken bij het aanvragen van Europese subsidies. Ook verwacht ik dat we in Eurochild onze kennis beter kunnen verspreiden omdat we via de leden makkelijk contact krijgen met beleidsmakers. We gaan meedoen aan lobbyactiviteiten om samen onze boodschap te verspreiden: investeer in kinderen in jeugd. Dat is zo belangrijk, al was het maar om latere problemen te voorkomen. Er wordt veel geïnvesteerd in alles wat met vergrijzing te maken heeft, maar geld voor jeugdonderzoek blijft achter.”

Eurochild baseert zijn werk op het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

Thema’s

Eurochild baseert zijn werk op het VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Op welke specifieke thema’s in Eurochild wordt samengewerkt, wordt bepaald door de behoefte en de expertise van de leden. “Het hangt af van wat er maatschappelijk speelt. Vaak zijn het thema’s als armoede, migratie of jeugdparticipatie. Vanuit DoY kunnen wij bijvoorbeeld aandacht vragen voor de psychische gezondheid van kinderen en jongeren.”

Uitwisselen

Dat zo’n Europees lidmaatschap belangrijk is, vraagt om een toelichting. Er bestaat immers niet zoiets als Europees jeugdbeleid: landen gaan daar grotendeels zelf over. Toch is het goed om overkoepelend samen te werken, vertelt Diederik: “We kunnen good practices uitwisselen en standaarden met elkaar delen: hoe willen we dat jeugdvoorzieningen op landelijk niveau minimaal geregeld zijn? Ook kunnen we ons samen hard maken voor youth mobility; denk aan facilitering van studentenuitwisseling op Europees niveau, zoals Erasmus. En daarbij komt nog dat een organisatie als Eurochild ook zelf bijdraagt aan een sterker Europa.

Actieve rol

Het lidmaatschap van Eurochild is natuurlijk ook gewoon goed voor de reputatie van DoY. Maar het zal geen papieren verbintenis worden, verwacht Diederik: “We willen niet alleen lid zijn, maar een actieve rol vervullen. Vanuit DoY en onze hubs hebben wij ook veel te brengen. Nog voor de zomer gaan we met een kleine delegatie naar Brussel en dan zal concreter worden wat wij in Eurochild-verband gaan betekenen.”

Onderzoeksthema Dynamics of Youth

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe helpen we kinderen en jongeren groeien en bloeien in onze snel veranderende samenleving?