6 december 2017

Remco Veltkamp, programmacommissie Dynamics of Youth

"Dynamics of Youth gaat steeds meer leven in de universiteit"

De programmacommissie van Dynamics of Youth heeft afgevaardigden uit alle 7 UU-faculteiten. Wie zijn het, en wat is hun rol? In een serie interviews stellen we de leden één voor één aan je voor. Te beginnen met Remco Veltkamp, sinds 2 jaar programmacommissielid namens de Bètafaculteit. "Vanuit de multidisciplinaire teams in het KinderKennisCentrum ontstaat een nieuw soort onderzoek. We verwachten daar veel van."

Remco Veltkamp

Hoogleraar Game and Media Technology Remco Veltkamp staat aan het hoofd van het Utrechtse focusgebied Game Research. "Omdat gaming in steeds meer Dynamics of Youth-projecten een onderdeel werd, was het voor mij een kleine stap naar de programmacommissie." Dynamics of Youth groeit als thema nog volop. De commissie is dus veel met de toekomst bezig en discussieert open over de nieuwe ontwikkelingen.

Veltkamp: "Ik vertegenwoordig mijn eigen faculteit, maar in de praktijk werken we als programmacommissie veel meer als team. Ik vind het interessant om mee te denken over welke kant we met dit thema op moeten. Het is een onderwerp waarmee je je onderscheidt van andere universiteiten, jeugdonderzoek is nergens anders zo’n belangrijk onderdeel van de positionering. Op dit moment ontwikkelen zes teams nieuwe projecten over multidisciplinaire thema's in onze HUB KinderKennisCentrum. Het spannende is: hoe gaan ze die projecten uitvoeren? Wij moeten bedenken wat daar de kaders en de randvoorwaarden voor zijn."

Onderzoekers in de MIND Facility
Onderzoekers in de MIND Facility

Dynamics of Youth als drijvende kracht

Vanuit Bèta zijn er verschillende onderzoekers betrokken bij Dynamics of Youth. Zo is Casper Hoogenraad betrokken bij de MIND Facility waar onderzoekers met stamceltechnologie de oorsprong en ontwikkeling van het brein bestuderen. En Corette Wierenga onderzoekt de verbindingen tussen de zenuwcellen in onze hersenen, waardoor we leren en onze identiteit vormen. Welke mogelijkheden ziet Veltkamp nog meer voor zijn faculteit? "Er zijn disciplines waar geen overduidelijke link is met jeugdonderzoek, denk aan natuurkunde. Bij het Freudenthal Instituut en bij Farmacie ligt dat meer voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan wiskunde-onderwijs of aan de invloed van medicijnen op de ontwikkeling van kinderen."

Zaak voor Dynamics of Youth om te zorgen dat onderzoekers elkaar nog beter weten te vinden, dus? "Bij de opstart was DoY wat meer gesloten, denk ik. Er is veel veranderd door de seed money projecten [onderzoeksprojecten gericht op interdisciplinaire samenwerking binnen de UU en het UMCU, red.]. En nu zijn er de nieuwe projecten die worden ontwikkeld in het KinderKennisCentrum: je ziet dat Dynamics of Youth steeds meer gaat leven bij verschillende groepen in de universiteit."

Jongen met geld

Met andere woorden, de nieuwe DoY-projecten zijn een goede manier om mensen bij elkaar te brengen. "Een voorwaarde is dat de teams multidisciplinair zijn. En dat heeft effect, er ontstaat een nieuw soort onderzoek. We verwachten daar veel van. Dynamics of Youth helpt de teams op te starten met financiering. Het team bepaalt zelf hoe zij dat geld inzetten om zich verder te organiseren en verbinding te maken met maatschappelijke partners. Zo wordt de maatschappelijke relevantie van het onderzoek meteen duidelijk. Het geld vanuit Dynamics of Youth fungeert dus als een hefboom voor veel meer activiteit."

Wetenschap in beweging

Multidisciplinair werken heeft de toekomst, maar de wetenschappelijke wereld van publicaties, vaktijdschriften en funding is er nog niet optimaal op ingericht, erkent Veltkamp. "Het kantelt al wel. Kijk maar naar de Science in Transition beweging. Natuurlijk zijn en blijven publicaties belangrijk, maar dat is niet het enige waar je op moet focussen. Daarmee houd je nieuwe ontwikkelingen tegen, dat wordt steeds breder erkend."

Het valt op dat er twee sporen naast elkaar lopen. "Je ziet dat veel NWO-programma's multidisciplinair zijn. Ook vanuit de topsectoren wordt afgedwongen dat universiteiten samenwerken met hogescholen of bedrijven. Soms moet dat expliciet multidisciplinair zijn, en kun je alleen met meerdere faculteiten een aanvraag doen. Daarnaast zijn er persoonsgerichte programma's, zoals de Veni-, Vidi-, Vici-beurzen. Daarvoor moet één wetenschapper laten zien dat hij of zij in aanmerking komt, bijvoorbeeld door veel te publiceren. Het is voor een onderzoeker echt een spagaat om beide te doen."

We weten al langer dat je wetenschappelijke doorbraken alleen krijgt met multidisciplinaire teams.
Programmacommissie Dynamics of Youth
Meisjes werken samen achter de laptop

Hoe krijg je daar verandering in? Volgens Veltkamp onder andere door een omslag in de selectieprocedures. "Nu wordt heel erg gekeken naar die persoonsgerichte beurzen. Als je daarop blijft focussen houd je een zelfde soort samenstelling van je staf." Maar er zit beweging in, signaleert Veltkamp. "En Dynamics of Youth is een aanjager in deze ontwikkeling. Het heeft tijd nodig, er wordt al langer verkondigd dat je wetenschappelijke doorbraken alleen krijgt met multidisciplinaire teams. Ik denk trouwens wel dat het monodisciplinair onderzoek ook nodig blijft, net als ontwikkelingen binnen je eigen discipline."

Gamen voor de samenleving

En met welk maatschappelijk vraagstuk moet Dynamics of Youth volgens Veltkamp als eerste aan de slag? "Een lastige vraag. In mijn vakgebied is het nooit een probleem om een overlap te vinden met een toepassing of een maatschappelijk vraagstuk. Soms kom je min of meer toevallig bij een maatschappelijke vraag uit, maar dat vind ik juist leuk aan informatica en gaming. Je kunt het altijd voor iets anders inzetten, je kunt er iets mee doen en er iets mee bereiken. Een voorbeeld daarvan is het DoY-onderzoeksproject naar serious gaming, Beat-it."

Naast prof. dr. Remco Veltkamp bestaat de programmacommissie van Dynamics of Youth uit de volgende leden. Prof. dr. Chantal Kemner (voorzitter), prof. dr. Tamara van Gog (Sociale Wetenschappen), prof. dr. Manon Benders (UMC Utrecht), prof. dr. Pieter Hooimeijer (Geowetenschappen), prof. dr. Wim Kremer (Diergeneeskunde), prof. mr. Wendy Schrama (REBO)en prof. dr. Frank Wijnen (Geesteswetenschappen).

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth is een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?