11 april 2019

Twee Utrechtse onderzoekers doen bijdrage aan FEED-X programma

Duurzame alternatieven voor voer voor zalm en garnalen

Andea Keessen en Matija Kajic van de Universiteit Utrecht in FEED-X workshop
Andea Keessen en Matija Kajic van de Universiteit Utrecht in FEED-X workshop.

Twee onderzoekers van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Andrea Keessen en Matija Kajic, leverden een bijdrage aan het FEED-X programma. FEED-X is bedoeld om de belemmeringen voor een meer betaalbare en duurzame voedselproductie in de wereldwijde diervoederindustrie tegen 2030 weg te nemen. 

Het programma richt zich in eerste instantie op het voer voor gekweekte zalm en garnalen, omdat deze twee diersoorten zeer specifieke voerbehoeften hebben. Bovendien kunnen positieve veranderingen in deze industrie grote milieueffecten hebben. Onderzoekers Andrea Keessen en Matija Kajic onderzochten de wettelijke implicaties van verandering van voer.

Een nieuw recept voor visvoer

Hun bevindingen deelden ze met FEED-X in een rapport met als titel The Path to Legally Introducing a New Fishmeal Recipe. Het rapport beoordeelt de wettelijke voorwaarden die worden opgelegd aan alternatieve, mogelijk duurzamere ingrediënten, processen, technieken en methodes voor de aquacultuurvisserij van zalm en garnalen, waarbij de EU en de VS als voorbeeld worden genomen. Voor ee beoordeling van alternatieve ingrediënten, richt het zich op de veiligheid van voedsel en voer. Voor processen, technieken en methoden spelen andere rechtsgebieden een rol, in het bijzonder het zeerecht.

Een paar belangrijke bevindingen zijn: 

  • De wettelijke aanpak voor zalm en garnalen is hetzelfde. Daarom wordt verwacht dat de juridische beoordeling ook nuttig kan zijn voor andere aquacultuursoorten
  • Er zijn al veel alternatieven voor de huidige diervoeding goedgekeurd en op de markt, maar de productieen introductie van innovatieve bacteriën, gist, algen, is soms complexer en tijdrovender
  • De EU- en VS-wetgeving zijn zeer verschillend, maar de resultaten zijn vaak hetzelfde. Belangrijke verschillen tussen de EU en de VS doen zich voor met betrekking tot het gebruik van mest en slib om dieren te voeren en mogelijk kannibalisme. Terwijl de EU deze praktijken verbiedt, doen de VS dat niet
  • NGO's hebben op internationaal niveau duurzaamheidseisen toegevoegd. Het voldoen aan deze vereisten is echter vrijwillig en is alleen zichtbaar via labels

Wereld Natuur Fonds

FEED-X is een van de pilootprojecten van Project X Global, opgericht door het Wereld Natuur Fonds. Het project helpt bedrijven en organisaties verduurzamen. "Er zijn onvoldoende middelen om voldoende voedsel te leveren aan een bevolking van 9,5 miljard in 2050", staat op de website van het project. "Onze eerste pilot, FEED-X, heeft ten doel om ten minste 10% van de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie in staat te stellen alternatieve voedingsstoffen in hun waardeketens in te nemen." Deelnemers zijn: Harvard University, Wageningen University Research, de Universiteit Utrecht, Edinburgh University, Blonk Consultants, Brand Legacy en FAI Farms.