20 november 2009

Drie ton voor 'Duurzame Geesteswetenschappen'

De tien faculteiten geesteswetenschappen in Nederland ontvangen voor 2009 en begin 2010 in totaal twee miljoen euro aan extra steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Universiteit Utrecht krijgt 311.000 euro.

Het geld is afkomstig uit het budget dat minister Plasterk beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het rapport 'Duurzame geesteswetenschappen'van de commissie Cohen, dat eind 2008 verscheen. In dit rapport werd alarm geslagen over de toekomst van de geesteswetenschappen in Nederland en gepleit voor een structurele verhoging van het budget. Dat geld is nodig om onderwijs- en onderzoeksknelpunten op te lossen, aanstormend talent te stimuleren en personeel te scholen.

Maatregelen

Onze eigen faculteit zal de extra middelen onder meer besteden aan het verkleinen van de groepsgrootte bij grote studies als geschiedenis, het financieren van linguïstisch onderzoek in het kader van het focusgebied Brain, Cognition and Behaviour, en de herstructurering van het masteraanbod. Een deel van het bedrag is toegekend voor de inzet die de faculteit heeft gepleegd bij het schrijven van het plan dat op 1 september bij het Regieorgaan Geesteswetenschappen is ingediend.

Structureel 15 miljoen

Minister Plasterk wil vanaf 2011 structureel 15 miljoen euro meer gaan besteden aan geesteswetenschappen. De 2 miljoen die nu is toegekend vormt hiertoe een opmaat. Voor 2010 is 10 miljoen euro beschikbaar.

Verdeling

De faculteiten dienden ieder een vernieuwingsplan in bij het Regieorgaan Geesteswetenschappen, onder voorzitterschap van de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom, dat de aanvragen beoordeelde. Minister Plasterk volgt het advies van dit orgaan over de besteding van de extra middelen. De eerste twee miljoen euro is als volgt verdeeld:

  • Universiteit Leiden € 319.000
  • Universiteit van Amsterdam € 317.000
  • Universiteit Utrecht €311.000
  • Vrije Universiteit Amsterdam € 168.000
  • Universiteit Groningen € 165.000
  • Radboud Universiteit Nijmegen € 165.000
  • Erasmus Universiteit Rotterdam € 31.000
  • Universiteit Maastricht € 118.000
  • Universiteit van Tilburg € 118.000
  • Open Universiteit € 80.000

Zie ook het bericht hierover in NRC.next.