Drie promovendi ontvangen financiering uit NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen

Twee samengevouwen handen met daarin een berg euro's waar een plantje uitgroeit © iStockphoto.com/AlexSava
© iStockphoto.com/AlexSava

S. Lissi, D. Jansen en I.M. van der Wulp, drie promovendi van de Universiteit Utrecht, ontvangen dit jaar financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De komende vier jaar zullen zij onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp.

De gehonoreerde projecten

S. Lissi

Nationalismen overbruggen: Italiaanse ideeën over transnationale solidariteit tussen de nationale eenwordingsprocessen in Italië en Duitsland (1830-1871)

Aanvrager: Prof. dr. B.A. de Graaf

Tussen 1830 en 1871 voltrokken zich in Italië en Duitsland nationale eenwordingsprocessen. ‘Nationalismen overbruggen’ onderzoekt Italiaanse concepten van grensoverschrijdende solidariteit tussen deze processen om meer inzicht te verkrijgen in de transnationale dimensie van nationalismen. Het analyseert de wortels en mutaties van de concepten en bestudeert hoe Italiaanse actoren die gebruikten om positieve emotionele respons van Duitsers te genereren. Tegen de achtergrond van de actuele opkomst van identitaire bewegingen tracht ‘Nationalismen overbruggen’ het beeld van nationalistische bewegingen als afzonderlijke entiteiten te ontstijgen. De vele verbindingen en culturele uitwisselingen tussen hen komen door de innovatieve onderzoeksmethode van het project beter in beeld.

D. Jansen

De verspeelsing van oorlog in Nederland

Aanvrager: Prof. dr. J.F.F. Raessens

Volgens sommigen maken trainingssimulaties, ‘serious games’ en op afstand bestuurbare drones van oorlogsvoering een spelletje. Maar in hoeverre kunnen we écht spreken van een zogenaamde ‘verspeelsing van oorlog’, en hoe moeten we zo’n proces verklaren? In dit onderzoek zullen de militaire, academische, en commerciële belangen die dit fenomeen onderbouwen in kaart worden gebracht, om vervolgens te zien hoe die belangen de verspeelsing van oorlog in Nederland propageren en in stand houden, en in hoeverre die belangen zelf gelegitimeerd worden door datzelfde proces.

I.M. van der Wulp

Nieuw onderzoeksproject naar de rol van ritmegevoel bij spraaksegmentatie

Aanvrager: Prof. dr. F.N.K. Wijnen

Baby’s hebben de uitdaging om continue spraak te segmenteren in woorden en waarschijnlijk helpt statistisch leren (SL) ze hierbij. Individuele variatie in SL vermogen op jonge leeftijd is geassocieerd met de latere grootte van de woordenschat en met taalproblemen. Een onbeantwoorde vraag is wat ten grondslag ligt aan zulke individuele verschillen in SL. Ritmegevoel wordt verondersteld hieraan onderliggend te zijn, net als cognitieve vaardigheden zoals patroonherkenning en de grootte van het kortetermijngeheugen. Dit project onderzoekt of ritmegevoel en/of cognitieve vaardigheden individuele prestaties op SL taken kunnen voorspellen. Dit biedt nieuwe inzichten in taalverwerving en mogelijk vroege detectie van taalproblemen.

Promoties in de geesteswetenschappen

Het doel van het programma Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Het besluitnemend orgaan bestaat uit prof. dr. Frits van Oostrom (voorzitter Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen) en prof. dr. Anita Hardon (bestuursvoorzitter NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen).