13 december 2016

Drie prestigieuze ERC Consolidator Grants voor faculteit Geesteswetenschappen

V.l.n.r.: prof. Christian Lange, prof. Ingrid Robeyns en dr. Dirk van Miert
V.l.n.r.: prof. Christian Lange, prof. Ingrid Robeyns en dr. Dirk van Miert

Prof.dr. Christian Lange (Islam en Arabisch), dr. Dirk van Miert (CultuurgeschiedenisCultures, Citizenship and Human Rights) en prof.dr. Ingrid Robeyns (Ethiek) hebben ieder de prestigieuze ERC Consolidator Grant 2016 van 2 miljoen euro verworven. Van Miert en Robeyns zijn verbonden aan het universitaire strategisch onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen.

Christian Lange onderzoekt de zintuigen in de Islam door de eeuwen heen

In de huidige debatten over de Islam wordt over de zintuigelijke dimensies van de islam in stereotypen gesproken. Aan de ene kant zou de Islam beperkend zijn, aan de andere kant bestaat het beeld van de sensuele Oriënt, de kleurrijke overvloedige Arabische wereld. Maar wat hebben moslims daadwerkelijk gedacht en geschreven over de zintuigen zien, horen, proeven, ruiken en voelen in de loop van de veertien eeuwen van de Islamitische geschiedenis? Deze vraag is actueel en belangrijk, omdat het beeld over de zintuigen interculturele ontmoetingen vaak compliceert (denk aan handen schudden, de islamitische oproep tot gebed, of de sluier).

Lange gaat een cultuurgeschiedenis schrijven over de zintuigen in Islam, door veertien eeuwen Islamitische literaire traditie, met name Islamitische filosofie, theologie, Arabische en Perzische poëzie, te bestuderen. 

Lees meer (in Engels)

Dirk van Miert onderzoekt het ideaal van Open Science in de vroegmoderne tijd in Europa

Open Science en Open Access zijn belangrijke thema’s in de huidige academische wereld. De meeste wetenschappers willen hun kennis vrij delen, ook al is er geen garantie dat ze er iets voor terug te krijgen. Blijkbaar gaan ze van uit een groter goed bij het delen van kennis. Waar komt dit ideaal vandaan?

Van Miert zoekt het antwoord in het kennisideaal van de zogeheten ‘Republiek der Letteren’: een gemeenschap van geleerden in de periode 1500-1800 die religieuze, politieke en talige grenzen oversteeg. Dankzij een ongeëvenaarde bron van honderdduizenden brieven, kan Van Miert onderzoeken hoe deze wetenschappers omgingen met het delen van kennis en een eigen culturele identiteit vormden.  

Lees meer (in Engels)

Ingrid Robeyns onderzoekt economische en ecologische rechtvaardigheid

De ongelijkheid in rijkdom neemt toe, diverse ecologische bronnen worden te veel gebruikt. Daarom is het tijd dat filosofen heroverwegen wat eerlijkheid betekent bij verdeling van economische en ecologische middelen. Bij de vraag wat een rechtvaardige verdeling is, gaat het meestal over de bescherming van de allerarmsten (armoedegrens), of over gelijke kansen.  Maar zou het niet ook moeten gaan om de vraag of we, individueel of collectief, te veel vervuilen, te veel natuurlijke hulpbronnen gebruiken, of dat we te veel rijkdom hebben? Zo ja, waarom - en zo niet, waarom niet? Robeyns gaat zich vanuit de filosofie over deze vragen buigen.

Lees meer (in Engels)

Over de ERC Consolidator Grant

De ERC Consolidator Grant bedraagt maximaal 2 miljoen euro per gehonoreerd project. Hiermee kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider. De ERC Consolidator Grant is bedoeld voor (ervaren) onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. De ERC is in 2007 door de Europese Unie opgericht voor de financiering van baanbrekend onderzoek.