Drie NWO-subsidies voor onderzoeksprojecten zonder thematische randvoorwaarden

Irene Klugkist, Kees Koonings en Rens van de Schoot hebben binnen het programma SGW Open Competitie – M van NWO een subsidie verworven. Met deze subsidie geeft NWO de Utrechtse onderzoekers de kans om onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. De onderzoekers konden een budget van maximaal 400.000 euro aanvragen.

Irene Klugkist

Kees Koonings

Rens van de Schoot

Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan 60 onderzoekers ruim 23 miljoen euro toegekend. Naast de drie onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen ontvingen ook twee onderzoekers van de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen deze subsidie.