Drie ERC Consolidator Grants voor Utrechtse onderzoekers

Drie Utrechtse onderzoekers krijgen dit jaar een ERC Consolidator Grant. De Europese Unie verstrekt deze subsidie van gemiddeld 2 miljoen euro aan onderzoekers die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. De Utrechtse onderzoekers die een subsidie voor hun onderzoek krijgen, zijn: Tobias Stark (faculteit Sociale Wetenschappen), Markus Weingarth (faculteit Bètawetenschappen) en Marvin Tanenbaum (Hubrecht Instituut).

Met de subsidie wil universitair docent Tobias Stark onderzoeken hoe Nederlanders met een migratieachtergrond hun (vaak) duale identiteit kunnen inzetten om vooroordelen tegen te gaan. Stark: Het idee is dat iemand die zichzelf bijvoorbeeld zowel Turks als Nederlands beschouwt, een brug kan slaan tussen deze twee groepen. Omdat mensen over het algemeen een voorkeur hebben om om te gaan met mensen die op hen lijken, is hun sociale wereld vaak etnisch gesegregeerd. Volgens Stark hebben zogenoemde dual identifiers hier, in theorie, unieke kansen om te verbinden: ze worden veelal waargenomen als lid van de etnische minderheid én als lid van de nationale meerderheid.

Als iemand alleen als allochtoon wordt bestempeld, beperkt dit zijn mogelijkheid en motivatie om bruggen te slaan

Als voorbeeld van een dual identifier noemt Stark ‘Boer Ayoub’, uit het gelijknamige tv-programma. In de uitzendingen komen mensen uit verschillende kringen aan het woord. Allemaal gebruiken ze andere woorden over hoe ze hem waarnemen: Nederlander, Amsterdammer, Marokkaan, een echte boer. Het leuke is dat hij een brug slaat tussen deze verschillende groepen. Maar Stark wijst erop dat het al te vaak helemaal niet zo werkt. Iemand die in Nederland is geboren en van wie de ouders vanuit Marokko naar Nederland zijn geëmigreerd, wordt niet zelden alsnog alleen als Marokkaan of allochtoon bestempeld. Dit beperkt uiteraard hun mogelijkheid, en hun motivatie, om bruggen tussen groepen te slaan. De vraag is dus of het theoretische principe zich ook echt in de praktijk voordoet. En zo ja: onder welke omstandigheden?

Stark gaat met de verworven subsidie een team van drie promovendi en een postdoc samenstellen.

Om betere antibiotica te maken, moeten we de moleculaire werking daarvan in intacte bacteriën begrijpen

Markus Weingarth, universitair hoofddocent Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR), wil onderzoeken hoe antibiotica zich richten op bepaalde lipiden die alleen in bacteriën voorkomen, en niet in menselijke cellen. Daarmee wil hij de werking van antibiotica in bacteriële cellen bestuderen op de resolutie van individuele atomen.

Er is niet veel bekend over antibiotica die zich richten op bacteriële lipiden. Het chemisch onderzoek om die medicijnen te verbeteren gebeurt daarom vaak vrij ongericht en op goed geluk, zegt de scheikundige van de UU. Het probleem is dat deze antibiotica gevoelig zijn voor de natuurlijke organisatie van de bacteriële cel. Vandaar dat we, om te begrijpen hoe ze werken, antibiotica direct in hun natuurlijke omgeving, in intacte bacteriën, moeten bestuderen.

Marvin Tannenbaum (Hubrecht Instituut) heeft een ERC subsidie ontvangen voor zijn onderzoek ‘Dynamics and Heterogeneity of early viral infection’.