6 april 2018

Onderzoekers krijgen ieder 2,5 miljoen euro voor hun onderzoeksproject

Drie ERC Advanced Grants voor onderzoekers Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft dit jaar drie ERC Advanced Grant toegekend gekregen. Dit is de hoogste onderzoeksubsidie van de European Research Council en wordt jaarlijks toegekend aan uitzonderlijke en richtingbepalende senior onderzoekers. De hoogleraren Frank Biermann, Ann Rigney en Piet Gros krijgen ieder 2,5 miljoen euro om de komende vijf jaar nieuw onderzoek te doen binnen hun vakgebied.

Prof. dr. Ann Rigney

Ann Rigney, hoogleraar Algemene Literatuurwetenschappen, gaat zich met haar ERC Advanced Grant focussen op burgerdemonstraties. Burgerdemonstraties halen vaak gauw het nieuws, maar lijken daarna te verdwijnen. Hoe worden deze demonstraties herinnerd als ze niet langer nieuwswaardig zijn? Hoe worden vormen van protest hergebruikt door nieuwe generaties? Wat maakt een burgerprotest succesvol? Het zijn de centrale vragen uit het project van Rigney.

De hypothese is dat protestbewegingen doorwerken in de collectieve herinnering. Kennis over deze collectieve herinnering is nodig om protestbewegingen volledig te begrijpen. Rigney: “Wij geven betekenis aan het heden vanuit herinneringen aan het verleden. In het project kijken we naar de rol van de media en de kunsten in de overdracht van protestverhalen, en onderzoeken we de mate waarin de herinnering aan voorgangers als model dient voor nieuwe generaties.”

Prof. Piet Gros

Voor Piet Gros, hoogleraar Biomacromoleculaire kristallografie, is het zijn tweede ERC Advanced Grant uit zijn carrière. Gros gaat uitzoeken hoe ons lichaam bepaalt of een cel wel of niet gezond is, en dus beschermd of juist afgevoerd moet worden. Problemen met de afvoer van zieke cellen blijken bij steeds meer aandoeningen een rol te spelen. Over de herkenning van zieke cellen, de cruciale eerste stap in dit proces, is echter nog weinig bekend.

Piet Gros is een pionier in het onderzoek naar het complementsysteem. Dit is bij mensen en dieren de aangeboren eerste verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers. Het complementsysteem bestaat uit ruim dertig (grote) eiwitten die via een kettingreactie ziekteverwekkers uitschakelen en zieke cellen afvoeren. Het lot van de cel wordt bepaald door de interactie tussen het complementsysteem en de cel zelf. Als het complementsysteem zichzelf aan een cel weet te binden, betekent dat het einde van de cel. Maar als het de cel lukt die binding te voorkomen, blijft de cel leven. Over deze interactie tussen het complementsysteem en de cel is echter nog zeer weinig bekend.  

prof. dr. Frank Biermann

Frank Biermann, hoogleraar Global Sustainability Governance, gaat met zijn ERC Advanced Grant onderzoek doen naar de Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 heeft opgesteld.

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn zeventien ambitieuze doelstellingen van de Verenigde Naties. Hiermee zullen tot 2030 de grootste problemen van de mensheid worden aangepakt, van de beëindiging van extreme armoede en honger wereldwijd tot de effectieve bescherming van bedreigde ecosystemen en sociale rechtvaardigheid voor iedereen. De zeventien doelstellingen kennen 169 specifieke doelen (targets), waarvoor weer specifieke indicatoren uitgewerkt zijn.

“Wij gaan breed onderzoeken of dit systeem überhaupt werkt. Zo is de stelling dat alle landen bij deze agenda betrokken zullen zijn. Maar gebeurt dit ook in de praktijk – krijgen arme landen in de loop van de tijd meer invloed door dit proces? Of blijven de rijke landen overal beslissingen over nemen?”

René Bernards

Ook René Bernards, hoogleraar Moleculaire Carcinogenese, kreeg een ERC Advanced Grant voor zijn onderzoeksproject 'Senescence therapy for cancer'. Bernands werkt aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI), maar is tevens deeltijd hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.