Drie beurzen voor talentvolle vrouwen

Het Rosanna Fonds voor Vrouwen reikt ook dit jaar op Internationale Vrouwendag weer beurzen uit. De drie vrouwen die een beurs ontvangen om hun academische ambities te verwezenlijken zijn: Maha Al-Buhar, Talitha Verhaar-Spanjersberg en Krista Ettlinger. Omdat we ze niet in het echt aan je kunnen voorstellen, willen we je uitnodigen om hier online met hen kennis te maken.

Beursontvanger Maha Al-Buhar komt uit Jemen, waar ze jarenlang in de humanitaire sector werkte. Als student in de master Conflict Studies and Human Rights doet ze onderzoek naar oorzaken van oorlog en geweld. Ze hoopt anderen te inspireren om ook onderzoek te doen, en zich uit te spreken tegen onrecht in de wereld. 

De Amerikaanse Krista Ettlinger danste jarenlang in het Nederlandse Nationaal Ballet. De beurs van Rosanna Fund geeft haar de ruimte om zich nu in een andere richting te ontwikkelen, namelijk op het gebied van Public Administration & Organisational Science. “Het betekent heel veel voor me de vrouwen van het Rosanna Fonds, vrouwen die al zoveel hebben bereikt in de wetenschap, erkenning hebben voor mijn werk en me motiveren om verder te gaan.”

Het is een eer om deel uit te mogen maken van deze groep bijzondere vrouwen

Krista Ettlinger, student Research Master in Public Administration & Organisational Science

Voor Talitha Verhaar-Spanjersberg, die aan de Faculteit Diergeneeskunde onderzoek doet naar hart- en vaatziekten bij honden, is de beurs vanuit het Rosanna Fund veel meer dan alleen financiële ondersteuning. “Ik voel me ook gesteund als jonge vrouw in de wetenschap. Het is fantastisch om onderdeel van deze Rosanna Fund community te mogen zijn, en ik hoop in de toekomst zelf ook een bijdrage te kunnen leveren om anderen die kans te geven.”

Ik voel me gesteund als jonge vrouw in de wetenschap

Talitha Verhaar-Spanjersberg, student Master of Veterinary Medicine

Een boodschap van solidariteit
Het Rosanna Fonds voor Vrouwen ondersteunt getalenteerde vrouwelijke studenten en onderzoekers bij hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds is opgericht door alumnus prof. dr. Anneke Smelik en prof. dr. Rosi Braidotti. “We hebben het Rosanna Fonds voor Vrouwen opgericht als een gebaar van solidariteit tussen generaties, wetende dat de situatie van vrouwen in de wetenschap – van het niveau van studentonderzoekers tot de hogere geledingen – nog altijd zorgwekkend is. We vonden het onze verantwoordelijkheid als feministen en voorvechters van gelijkheid om een boodschap van hoop en solidariteit door te geven.”

Ieder jaar reikt het Rosanna Fonds voor vrouwen op International Women’s Day enkele kortlopende beurzen met een maximum van € 5.000, bijvoorbeeld voor collegegeld, reiskosten, buitenlandverblijf, of om een dissertatie af te maken. De stijgende hoeveelheid aanvragen toont aan dat de behoefte aan financiële steun onder getalenteerde vrouwelijke studenten en wetenschappers nog altijd groot is.Het Rosanna Fonds voor Vrouwen is opgericht door prof. dr. Anneke Smelik en prof. dr. Rosi Braidotti. 

Zelf een bijdrage leveren? 
Het Rosanna Fonds voor Vrouwen wil de komende jaren beurzen uit blijven geven aan talentvolle vrouwen in de wetenschap. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. Klik hieronder op de crowdfundings-knop en doe een donatie!