Dr. Marjolijn Bol ontvangt ERC Starting Grant

Dr. Marjolijn Bol, een van de nieuwste leden van de Utrecht Young Academy, is een van de negen Utrechtse onderzoekers die dit jaar een ERC (European Research Council) Starting Grant onvangen. Met deze beurs onderzoekt ze welke factoren van invloed zijn op de levensduur van kunst door de eeuwen heen.

Dr. Marjolijn Bol

Dynamics of the Durable

Hoe lang kan een kunstwerk overleven? Deze vraag wordt typisch beschouwd als een probleem van het behoud van cultureel erfgoed - het fysieke probleem van hoe kunst zo lang mogelijk kan worden bewaard in zijn oorspronkelijke conditie. Dit onderzoeksprogramma onderzoekt het probleem van de duurzaamheid in de kunst op een geheel nieuwe manier. Het richt zich tot de opdrachtgevers en kunstenaars uit het verleden en hun ambities voor kunst die lang kan duren.

Hoe hebben ambachtslieden gezocht naar manieren om objecten duurzaam te maken? Wat bepaalde de wens van opdrachtgevers om duurzame kunstobjecten te bezitten? Welke sociale praktijken en instituten zijn ontworpen om een object te laten overleven? Dynamics of the Durable: A History of Making Things Last in the Visual and Decorative Arts (DURARE) is de eerste synthetische studie naar de impact van deze ambities voor duurzaamheid op de ontwikkeling van Europese kunsttradities.

DURARE onderzoekt de wortels van waarom in het Westen cultureel erfgoed bevroren wordt in de tijd. Het laat zien hoe ambachtelijke kennis over de stabiliteit en veroudering van materialen fundamentele kennistradities buiten de kunstgeschiedenis heeft beïnvloed. En dit onderzoeksprogramma werpt een nieuw licht op de vraag waarom, als reactie op de veronderstelde duurzaamheid van kunst uit het verleden, hedendaagse kunst vaak “efemeer” is geworden.