Dr. Emanuel van Dongen aangesteld als titularis TPR-Wisselleerstoel 2021-2022 bij de Universiteit Gent

Emanuel van Dongen

Dr. Emanuel van Dongen wordt aangesteld als Titularis van de prestigieuze Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2021-2022. Van Dongen zal bij aanvaarding van de wisselleerstoel een inaugurele rede houden aan de Universiteit Gent. Als onderdeel van deze wisselleerstoel zal hij tevens aldaar gedurende meerdere periodes onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen.

Over Emanuel van Dongen

Emanuel van Dongen werkt als universitair docent privaatrecht aan de Universiteit Utrecht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for Conflict Resolution. Hij verricht onderzoek op het terrein van het civiele aansprakelijkheidsrecht, rechtspleging en (privaatrechts)rechtsgeschiedenis. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Examencommissie bachelor van Rechtsgeleerdheid en programmacoördinator van de master Privaatrecht.

Hij is eerder visiting professor geweest bij LUISS Università di Guido Carli en de Università degli Studi Roma Tre, beiden te Rome, en bij de Università degli Studi di Torino, te Turijn. Op dit moment verricht hij een vergelijkend-empirische studie naar misbruik van recht. Aan de Universiteit Gent zal hij, in het verlengde daarvan, rechtsmisbruik in het Belgische recht onderzoeken.

Het onderzoek van Emanuel van Dongen sluit nauw aan bij het strategische onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen, in het bijzonder de IOS stream Longterminism and Institutional Change, van de Universiteit Utrecht.

Over het Tijdschrift voor Privaatecht

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is, aldus TPR.be "het meest gereputeerde privaatrechtelijke tijdschrift van de lage landen. Het heeft een traditie van meer dan vijftig jaar, die het privaatrecht grotendeels mee vorm heeft gegeven." Het TPR bevordert grensoverschrijdende contacten tussen België, Nederland en Zuid-Afrika. Elk jaar worden twee Belgisch-Nederlandse en één Zuidafrikaanse Leerstoel toegekend. Naast het verblijf in residence geeft de wisselleerstoelhouder ook een aantal colleges voor de studenten en een plechtige rede ter aanvaarding van de wisselleerstoel.