31 januari 2017

Dr. Albert van der Zeijden gastonderzoeker immaterieel erfgoed

Dr. Albert van der Zeijden
Dr. Albert van der Zeijden

Historicus dr. Albert van der Zeijden is per 1 januari 2017 aangesteld als gastonderzoeker immaterieel erfgoed bij de afdeling Cultuurgeschiedenis. Hij combineert deze aanstelling met zijn werk bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de implementatie van de UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel erfgoed.

Immaterieel erfgoed

De UNESCO conventie ter bescherming van het immaterieel erfgoed werd in Nederland in 2012 geratificeerd. De conventie is inmiddels ondertekend door bijna alle landen in de wereld, 172 in totaal. Het maakt dat Nederland deel uitmaakt van een internationaal discours over (immaterieel) erfgoed. Een internationaal discours dat ondertussen in de praktijk nog veel vragen oproept, niet alleen over de principes die er aan ten grondslag liggen maar ook in de uitvoering in de praktijk. Interessant is dat UNESCO ‘safeguarding’ opvat als een proces van duurzame ontwikkeling, met daarbij, via een bottom-up benadering, een centrale rol voor gemeenschappen, groepen en individuen die dit erfgoed praktiseren. Het maakt het tot een exercitie in het ontwikkelen van participatieve methoden in de erfgoedzorg.

Onderzoeksagenda

Vanuit de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis gaat Albert van der Zeijden een onderzoeksplatform en- programma voor immaterieel erfgoed opzetten en werken aan de uitbouw van een kennisagenda voor immaterieel erfgoed. Naast onderzoek zal Van der Zeijden elke twee jaar een internationaal symposium organiseren. Het eerste thema is al bekend: immaterieel erfgoed en superdiversiteit in steden als Rotterdam, Keulen, Antwerpen en Brussel.

Identificatieprocessen

In zijn eigen onderzoek concentreert Albert van der Zeijden zich op processen van social belonging in een steeds diverser wordende wereld, waarbij gevoelens van verbondenheid vaak worden verbonden met erfgoed. Dat (immaterieel) erfgoed raakt aan identificatieprocessen in een steeds verder mondialiserende samenleving, blijkt uit recente discussies over burgerschap en identiteit in samenhang met bijvoorbeeld een onderwerp als Zwarte Piet. Heel gevoelig liggen ook de discussies rondom religieuze tradities, voor de één een bindmiddel voor de ander een splijtzwam.