Dr. Adri Thomas verkozen tot Honoursdocent van het Jaar 2018

Opening van het Academisch Honours Jaar 2018 - 2019

honours
Honours Dean prof. dr. Michael Burke, honoursdocent dr. Adri Thomas en twee studenten BMW

Tijdens de Opening van het Academisch Honours Jaar op maandag 15 oktober is dr. Adri Thomas verkozen tot Honoursdocent van het Jaar. Honoursstudenten Biomedische Wetenschappen hebben hem hiervoor genomineerd. De jury, bestaande uit de Honours Dean, honoursstudenten en honours directors van de faculteiten, oordeelde dat Adri Thomas studenten stimuleert en uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. "Thomas is het perfect voorbeeld van hoe een honoursdocent hoort te zijn, hij is een waardige winnaar van deze prijs."

Adri Thomas geeft studenten de ruimte om te experimenteren en risico's te nemen. Hiermee stimuleert hij de creativiteit

Studenten Biomedische Wetenschappen

De prijs voor Honoursdocent van het Jaar is in 2018 in het leven geroepen en wordt voortaan ieder jaar uitgereikt aan een van de honoursdocenten van de universiteit. De docenten worden genomineerd door honoursstudenten van de verschillende programma’s en faculteiten. De docent moet in staat zijn om honoursstudenten te motiveren en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en tegelijkertijd een veilige omgeving te bieden zodat de studenten zich hierin kunnen ontwikkelen. Honours Dean prof. dr. Michael Burke: "Lesgeven aan gemotiveerde en zeer getalenteerde studenten stelt hoge eisen aan de docent. Met deze prijs worden deze kwaliteiten door de universiteit erkend en beloond." Naast Adri Thomas waren ook dr. Elisabeth Addink en dr. Peter Vos door de jury geselecteerd voor de prijs van beste honoursdocent van het jaar.

Honours van belang voor de hele universiteit

Tijdens de opening spraken zowel rector magnificus prof. dr. Henk Kummeling als honoursstudent Dirk Drost over hun ervaringen met honoursonderwijs. Henk Kummeling, docent binnen het universiteitsbrede master honoursprogramma GHIS, sprak over het betekenis van honours voor de Universiteit Utrecht: "Honours is van groot belang voor de universiteit, niet alleen voor de honoursstudenten en -docenten zelf, maar vooral voor de Universiteit Utrecht als geheel. Immers, binnen de honoursprogramma’s met haar zeer gemotiveerde studenten, kunnen nieuwe onderwijskundige ideeën uitgebreid worden toegepast en getest. De hiermee opgedane kennis kan worden gebruikt in reguliere programma’s. Een investering in een kleine groep waar uiteindelijk een grote groep van profiteert."

Universiteitsbrede Honours Student Council

De Opening van het Academische Honours Jaar van de Universiteit Utrecht vindt jaarlijks in oktober plaats. De opening is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van het honoursonderwijs aan de universiteit. Naast de uitreiking van de docentenprijs werd ook de UU Honours Student Council officieel gepresenteerd aan de universitaire honourscommunity. Deze studentenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het honoursonderwijs aan Honours Dean prof. dr. Michael Burke. De council bestaat uit honoursstudenten van alle faculteiten en programma’s van de universiteit. Hiermee wil de universiteit de honourscommunity binnen de organisatie verder versterken en uitwisseling tussen de verschillende programma’s stimuleren.