4 april 2017

Doorlopend leren van VO tot HO

Op 23 maart is de publicatie Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst officieel overhandigd aan het ministerie van OCW en de drie onderwijskoepels VO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De publicatie beschrijft onder andere facts & figures, maar  bevat ook tientallen interviews met betrokken docenten, schoolleiders, leerlingen, bedrijven en coördinatoren. Want het zijn de mensen die het netwerk maken.

Ron Minnée (Vereniging Hogescholen): “De netwerken hebben aansprekende resultaten geboekt voor de doorstroom van bèta’s naar het hoger onderwijs en professionalisering en innovatie op scholen. Verbreding naar het alfa en gammadomein is een positieve, volgende stap.”

Daarnaast is op 30 maart het Kwaliteitszorghandboek VO-HO netwerken: Kwaliteitszorg op het gebied van netwerken, activiteiten en producten verschenen. Dit boek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt in kaart wat de VO-HO netwerken doen aan kwaliteitszorg en geeft richtlijnen op dit gebied.

In het Utrechtse VO-HO netwerk U-Talent participeren de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en 40 middelbare scholen. Het Freudenthal Instituut is penvoerder.