20 maart 2017

Promotie Maartje Schouten

Door vragenlijst wordt 98% van de kindermishandelingen gemist

Huisartsen vullen voor ieder kind dat op de huisartsenpost komt een standaard vragenlijst voor kindermishandeling in. Deze vragenlijsten helpen echter lang niet altijd: slechts twee op de 100 kindermishandelingen wordt opgespoord. 

Kind achter een glazen deur.

Daarom is een letselspecifieke screening noodzakelijk, concludeert Maartje Schouten, arts-onderzoeker bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in haar proefschrift. Lees op de website van het UMC Utrecht meer over haar bevindingen. Schouten verdedigt haar proefschrift op 23 maart 2017 in het Utrechtse Academiegebouw.