Diversity & Inclusion Award voor Young Women in Geoscience en voor Women in Information and Computing Sciences

The Diversity & Inclusion Award winners with vice president Annetje Ottow

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het College van Bestuur op maandag 6 januari 2020 heeft vicevoorzitter Annetje Ottow de tweede Diversity & Inclusion Award uitgereikt aan Young Women in Geoscience en aan Women in Information and Computing Science.

Genderbalans

De beoordelingscommissie van de Diversity & Inclusion Award was zeer onder de indruk van de manier waarop beide netwerken zich inzetten voor het stimuleren van de genderbalans binnen hun departement, faculteit en zelfs daarbuiten.

YWOG en WICS organiseren activiteiten om een bredere bewustwording te creëren, bijvoorbeeld door ervaringen te delen van vrouwen in de wetenschap. De leden van de twee netwerken zetten zich in om inclusie te bevorderen zodat iedereen zich thuis kan voelen. Ook streven ze naar meer doorstroming van vrouwelijk talent, van PhD tot hoogleraar.

Uit de vele ondersteuningsbrieven die de beoordelingscommissie mocht ontvangen bleek dat zowel vrouwelijke als mannelijke collega’s trots zijn op deze bottom up initiatieven.

Beide netwerken ontvangen een bedrag van €2.500,-, te besteden binnen de Universiteit Utrecht aan diversiteit en inclusie.

Award

De Diversity & Inclusion Award is in het leven geroepen om aandacht te vragen en waardering uit te spreken voor de vele initiatieven van studenten en medewerkers om diversiteit en inclusie bij de Universiteit Utrecht te stimuleren.

De beoordelingscommissie, bestaande uit Leoniek Wijngaards, Nava Gaddam, Simone Aumaj en Brigitte Prieshof, is onder de indruk van alle elf voordrachten die zijn ingediend. Het zijn allemaal fantastische initiatieven gericht op diversiteit en inclusie in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid.

De voordrachten zijn beoordeeld op vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook is er gelet op de mate waarin het initiatief in lijn is met het Strategisch Plan 2016-2020 en met de actielijnen van de Taskforce Diversiteit en Inclusie.

Uit de elf ingezonden voordrachten selecteerde de beoordelingscommissie een top vier van genomineerden: Honours Trajectum Utrecht, Verbetering kolfvoorziening bij de UU, WICS en YWOG.

Meer weten?

Meer weten over de Diversity & Inclusion Award of over diversiteit en inclusie bij de Universiteit Utrecht? Bezoek de website of neem contact op met de Taskforce Diversiteit en Inclusie via diversity@uu.nl.