Diversiteit aan de top: het invoeren van een wettelijk vrouwenquotum

Onderzoek door de Gender and Diversity Hub

Chantal Remery (UU, linksboven), Kirsten van den Hul (Tweede Kamer, rechtsboven), Mirella Visser (NVR & Centre for Inclusive Leadership, rechtsonder) & Linda Senden (UU, linksonder) tijdens een vergadering op 29 januari 2021.
Chantal Remery (UU, linksboven), Kirsten van den Hul (Tweede Kamer, rechtsboven), Mirella Visser (NVR & Centre for Inclusive Leadership, rechtsonder) & Linda Senden (UU, linksonder) tijdens een vergadering op 29 januari 2021.

Verschillende leden van de Gender and Diversity Hub werken samen met Mirella Visser (Centre for Inclusive Leadership / Nederlandse Vrouwenraad) en Anneke van Doorne-Huiskes (Nederlandse Vrouwenraad) aan hoe de invoering van quotawetgeving kan helpen om het aantal vrouwen in raden van bestuur te vergroten. De Hub, NVR en het Centre for Inclusive Leadership schreven een gezamenlijke visie over dit onderwerp, die zij voorlegden aan de SER. Op 20 september 2019 bracht de SER advies uit aan het kabinet, dat voor het eerst een vorm van juridisch bindend quotawetgeving voorstelt.

Quotawetgeving

De visie van de Hub en de NVR is gebaseerd op een integrale aanpak op maatschappelijk, organisatorisch en individueel niveau. Ook moet aandacht worden geschonken aan de Nederlandse context en moet worden erkend dat een wettelijk quotum effectief is gebleken in verschillende andere landen. Zonder de invoering van een meer verplicht quotawetgeving zal de verslechterende internationale reputatie van Nederland op het gebied van gendergelijkheid verder achteruitgaan en zal ook de geloofwaardigheid van de overheid afnemen. Zorgwekkend is dat de internationale reputatie van Nederland als land dat gendergelijkheid hoog in het vaandel draagt, steeds meer wordt uitgehold.

Zie ook de vervolgacties die de Hub, de NVR en het Centre for Inclusive Leadership hebben ondernomen naar aanleiding van de voorgestelde wetgeving. Hoewel een dergelijke verplichte juridische benadering sterk wordt ondersteund, is er nog ruimte voor verbetering bij het opstellen van de wet en de handhavingsmechanismen om de doeltreffendheid ervan te waarborgen:

Aanbevelingen na het wetsontwerp quotaregelingen, 11 mei 2020

Brief met suggesties aan de Vaste Kamercommissie OCW, 9 december 2020

De Hub, de NVR en het Centre for Inclusive Leadership zijn over deze aanbevelingen begin 2021 in gesprek geweest met leden van de Tweede Kamer. Na een lange voorbereidingsperiode is het wetsvoorstel aangenomen. Donderdag 11 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (emancipatie) voor de invoering van het vaststellen van een ingroeiquotum en streefcijfer. Een belangrijke stap in de goede richting.

Zie ook

Het gezamenlijke stuk geschreven door de Hub, NVR en the Centre for Inclusive Leadership voor Stuk Rood Vlees

Drie vragen aan Linda Senden over het invoeren van vrouwenquota

SER advies: “Diversiteit in de Top, Tijd voor Versnelling”

Gezamenlijke visie voorgelegd aan de SER

In de media

Linda Senden en Mirella Visser in De Volkskrant, 7 maart 2019

Linda Senden in het AD, 8 maart 2019

Linda Senden in de NRC, 6 september 2019

Gerelateerde evenementen

Brown Bag Lunch Conversation: Enhancing Women’s Representation in Decision-Making Bodies, 10 december 2019

Verslag: Brown Bag Lunch Conversation “Enhancing Women’s Representation in Decision-Making Bodies” 

Betrokken onderzoekers

Linda Senden

Mara Yerkes

Ekaterina Rashkova

Chantal Remery

Mirella Visser (NVR / Centre for Inclusive Leadership)

Anneke van Doorne-Huiskes (NVR)