21 oktober 2014

Digital Humanities Lab presenteert app ‘Coloring Book’ voor taalonderzoek

Coloring Book app - Digital Humanities Lab
 

Het Digital Humanities Lab heeft op 16 oktober de eerste volledig zelfgebouwde app feestelijk gepresenteerd. Met de app ‘Coloring Book’ kleuren proefpersonen op een tablet een kleurplaat in op basis van instructies, en daarmee kunnen taalwetenschappers onderzoek doen naar hun taalbegrip. De app is ontwikkeld door Julian Gonggrijp in opdracht van taalwetenschappers Manuela Pinto en Shalom Zuckerman.

Spelenderwijs onderzoeken

De onderzoekers stellen een kleurplaat samen die speciaal op hun onderzoeksdoel is gericht. Vooraf voeren ze in hoe ze verwachten dat proefpersonen deze plaat inkleuren. De proefpersoon krijgt bijvoorbeeld een kleurplaat van een kat, met de instructie “De kat heeft een oranje vacht met rode strepen.” Vervolgens kleurt de proefpersoon de plaat op de tablet in. De onderzoekers vergelijken deze gegevens met hun verwachting.

De app kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderzoek naar tweetaligheid bij volwassenen of naar taalverwerving bij kinderen. In het eenvoudige voorbeeld hierboven zou het bijvoorbeeld interessant kunnen zijn of de proefpersoon de kleuren omdraait en dus een rode kat met oranje strepen tekent. De verzamelde data van de proefpersonen kunnen de onderzoekers op allerlei manieren analyseren.

Voordelen boven onderzoek met vragenlijsten

Tot nu toe werd dergelijk experimenteel onderzoek naar taalbegrip vaak gedaan door vragen te stellen die de proefpersonen met ja of nee moesten beantwoorden. Dat is een populaire methode, maar er kleven enkele nadelen aan die worden ondervangen met de nieuwe app:

  • Vooral kinderen hebben soms de neiging om altijd met ja of altijd met nee te antwoorden.
  • Sommige proefpersonen ervaren het beantwoorden van vragen te veel als een test.
  • Taal is niet altijd eenduidig en kan aanleiding geven tot onverwachte interpretaties door de proefpersoon, die de onderzoeker niet had bedoeld.

Met ‘Coloring Book’ wordt het beantwoorden van vragen veel meer een spel. Vooral kinderen zullen minder het gevoel hebben dat ze getest worden. De instructies zijn duidelijker en eenduidiger en de resultaten zijn beter controleerbaar. Opdrachtgevers Manuela Pinto en Shalom Zuckerman gaan de app allereerst gebruiken om eerder uitgevoerde onderzoeken te toetsen. Ook willen zij nieuwe projectaanvragen indienen waarin de app een rol speelt.

Heeft u ook een vraag aan het Digital Humanities Lab?

Bij het Digital Humanities Lab kunnen onderzoekers het hele jaar door een aanvraag indienen voor een applicatie op maat. Een volledig uitgewerkte aanvraag is niet nodig: het Lab kan u ook adviseren over de beste ICT-toepassing voor uw onderzoeksvraag. Niet alleen taalwetenschappers kunnen bij het Lab terecht, maar ook onderzoekers uit andere disciplines van de geesteswetenschappen. Het Lab werkt momenteel bijvoorbeeld ook aan een site voor historisch/genealogisch onderzoek, waarmee stamboomgegevens uit de vroegmoderne tijd geautomatiseerd worden nagekeken op inconsequenties.

Bovendien is er vanaf 5 november iedere woensdagochtend van 10.00-11.00 en donderdag van 15.00-16.00 een inloopspreekuur voor medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. U kunt dan terecht op Muntstraat 2A, kamer 2.13A met al uw vragen op het terrein van ICT en onderzoek. De programmeurs en adviseur dr. José de Kruif zijn tijdens deze inloopspreekuren aanwezig.