8 december 2016

Digital Humanities Lab ontvangt Stanford en North-West University

Het Utrechtse Digital Humanities Lab wordt elders op de wereld met interesse gevolgd. In november verzochten Stanford University (USA) en North-West University (Zuid Afrika) ongeveer tegelijkertijd om het DHLab te mogen bezoeken. En zo vond op 5 december een bijeenkomst plaats met Sarah Ogilvie van Stanford en Juan Steyn van het Digital Humanities initiatief van de North-West University.

Het werd een interessante middag waarin best practices werden uitgewisseld. Het Utrechtse model: een Digital Humanities Lab als voornaamste voorziening waarbij tools worden ontwikkeld voor alle vakgroepen, blijkt niet uniek. Stanford werkt volgens dezelfde principes en North West University is bezig een soortgelijke voorziening op te richten.

Besloten werd dat de uitwisseling van kennis en ervaring in de toekomst wordt gecontinueerd.