Diergeneeskunde krijgt een WKO

Bij de faculteit Diergeneeskunde wordt in de tweede helft van 2024 een WKO-installatie aangelegd. Het project heeft een geplande start van de werkzaamheden in juni. Samen met de aannemer wordt het plan uitgewerkt. Een WKO-installatie in oost sluit de gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde aan op deze duurzame energiebron.

Bereikbaarheid geborgd

Het leidingwerk voor de WKO wordt aangelegd onder de Yalelaan. Alleen daar blijkt nog ruimte voor de leiding. Daarnaast heeft het op deze plek geen impact op de bomen aan weerszijde van de Yalelaan. Dit betekent wel dat deze weg in delen open moet. De komende periode wordt door de faculteit Diergeneeskunde, de directie Vastgoed & Campus en de aannemer een plan gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij wordt geïnventariseerd waar tijdens de uitvoering rekening mee gehouden moet worden. Vragen als hoe bereiken de patiënten de klinieken, hoe zorgen we voor voldoende parkeervoorziening, hoe zorgen we voor beperking van geluidsoverlast en hoe communiceren we omleidingen, worden daar beantwoord. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de logistiek van de faculteit en de klinieken in kaart gebracht en passende oplossingen voor de bereikbaarheid gezocht.

Warmte-koude opslag (WKO)

De Universiteit Utrecht koppelt steeds meer van haar gebouwen aan op een warmte- en koudeopslaginstallatie (WKO). Dat is een installatie die de aangesloten gebouwen koelt en verwarmt met water uit aangelegde bassins onder de grond. Het systeem is 100% duurzaam. Er zijn al meerdere gebouwen aangesloten op de WKO-installatie en er zijn er nog meer in voorbereiding. Door steeds meer gebouwen te koppelen aan dit ondergrondse netwerk, zet de universiteit grote stappen op weg naar een CO2-neutrale universiteit in 2030. Meer weten over hoe een WKO werkt en wat het is? Hier lees je er meer over.

Ambities

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Door het verminderen van het eigen energieverbruik, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening, kan de universiteit de energiedoelstellingen binnen de duurzaamheidsambitie halen. Het aanleggen van een WKO is onderdeel van de Energiestrategie van de Universiteit Utrecht.