Dieren en het nieuwe coronavirus - update (SARS-CoV-2/COVID-19)

Naar aanleiding van een bericht dat in Hongkong een hond positief getest is op SARS-CoV-2* zijn veel vragen bij diereigenaren ontstaan. 

De hond uit Hongkong vertoonde geen bij SARS-CoV-2 passende klinische verschijnselen. De hond werd getest omdat het dier in een quarantaine faciliteit was opgenomen nadat de besmette eigenaar van de hond was opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment is het onduidelijk of de hond daadwerkelijk besmet is, of dat het virus alleen aanwezig was in de neus van de hond door intensief contact met zijn zieke eigenaar.


Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van  huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoortspecifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.

Vaccins en testen

Er zijn vaccins tegen coronavirussen voor verschillende diersoorten beschikbaar, maar dit zijn vaccins tegen diersoortspecifieke coronavirussen die maag-darm-infecties veroorzaken. Deze vaccins geven geen bescherming tegen SARS-CoV-2.
Er zijn ook testen beschikbaar om honden en katten te testen op coronavirus, maar deze testen zijn bedoeld om te controleren of honden of katten besmet zijn met een coronavirus dat maag-darm-infecties veroorzaakt, maar niet geschikt om mensen te testen, en bovendien niet gemaakt voor SARS-CoV-2. 

Meer informatie

Voor meer informatie over coronavirus en gezelschapsdieren, ga naar de informatiepagina van de KNMvD of de informatiepagina van de Global Veterinary Community. Het RIVM geeft actuele informatie over het coronavirus bij mensen.
Kijk hier voor meer informatie speciaal voor dierenartsen

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de kennis die op dit moment (4 maart 2020) beschikbaar is over het infectiegevaar en de risico’s van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) voor dieren.

*Het nieuwe coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de International Committee for the Taxonomy of Viruses SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.