9 november 2018

Descartes-Huygensprijs voor literatuurwetenschapper Katell Lavéant

Bron: nl.ambafrance.org
Bron: nl.ambafrance.org

Dr. Katell Lavéant wint de Descartes-Huygensprijs 2018 samen met de Franse kunstonderzoeker Marine Cotte. De twee ontvangen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs van € 23.000 stelt hen in staat deze onderzoekssamenwerking te intensiveren.

Hoe vergaarde ‘de gewone man’ tijdens en na de renaissance kennis?

Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan Lavéant intensiever samenwerken met geschiedkundige Malcolm Walsby (Université Rennes II, Frankrijk) in het onderzoeksproject ‘Sammelband’. Zij wil in dit verband onderzoeksmethoden ontwikkelen om collecties van oude boeken te kunnen bestuderen. Dit is van groot belang, omdat zo achterhaald kan worden hoe ‘de gewone man’ tijdens en na de renaissance las en hoe hij kennis vergaarde.

Samenwerking tussen de twee onderzoeksteams zal bijdragen aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe bibliografische hulpmiddelen en het opleiden van jonge literatuurwetenschappers. Bovendien vormt deze samenwerking een goede basis om te komen tot een internationaal netwerk van wetenschappers en boekprofessionals.

Over de Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor wetenschappers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Een KNAW-jury kiest de Franse laureaat; de Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des Sciences. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 23.000 is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2018 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2019 plaats in Amsterdam.

Katell Lavéant

Lavéant is universitair hoofddocent Franse taal en cultuur. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. Ze doet als projectleider onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire- en feestcultuur in Frankrijk en Nederland.