Depressieve pubers? Behandel stress en uitputting

Opletten bij stresssituaties thuis tijdens corona

Depressie bij pubers gaat vrijwel altijd samen met stress en uitputting. Behandeling van depressie is nu te vaak uitsluitend gericht op stemmingsverbetering, maar zou meer samen moeten gaan met behandeling van de onderliggende stress en uitputting. Dat betogen onderzoekers in een publicatie in Frontiers of Psychiatry.

Depressie bij pubers is niet een op zichzelf staande aandoening, maar vaak een symptoom van chronische stress en uitputting. “Fysieke voormanifestaties daarvan in de vorm van vermoeidheid en uitputtingsverschijnselen worden te vaak niet onderkend en adequaat behandeld”, zegt onderzoeksleider Toine Pieters.

Environment - Life Events - Genes
Life events, genetica en omgeving hebben allemaal een invloed op de ontwikkeling van stress, het omgaan met stress en uiteindelijk de uitputtings- en depressieverschijnselen bij jongvolwassenen.

Behandeling van depressie is momenteel vrijwel uitsluitend gericht op het verbeteren van de stemming, en bestaat vaak uit het proberen van diverse anti-depressiva, net zoals bij volwassenen. Maar bij de helft tot een derde van alle patiënten slaan anti-depressiva aanvankelijk of helemaal niet aan.

“De therapeutische tekortkomingen zijn een gevolg van te weinig kennis van de onderliggende oorzaken, de neurobiologie en chemie, en de risicofactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie”, stellen de onderzoekers.

De onderzoekers stellen een nieuwe benadering voor. “Een verschuiving van een symptoom-gebaseerde kijk waarin de stemming centraal staat, naar een model waarin we depressie benaderen vanuit het niet goed kunnen omgaan met stress en chronische uitputting. Het aanpakken van vermoeidheid en het omgaan met stress als eerste vorm van de behandeling, kan een goede aanvulling zijn om huidige behandelingen en de uitkomst verbeteren”, stellen de onderzoekers.

Het laat zien dat we in deze coronacrisis extra alert moeten zijn op de coping met stresssituaties thuis.

Prof. dr. Toine Pieters

Dat is tijdens deze coronacrisis bijzonder relevant, vertelt Toine Pieters: “Het laat zien dat we in deze coronacrisis extra alert moeten zijn op de coping met stresssituaties thuis. Indien die niet tijdig gesignaleerd en in behandeling genomen worden, kan dat leiden tot ernstige vormen van psychisch lijden in de nabije toekomst.”

Publicatie

Toward a new model of understanding, preventing and treating adolescent depression focussing on exhaustion and stress. Frontier in Psychiatry, 6 mei 2020. Toon van der Gronde*, Leontien Los, Arnoud Herremans*, Ronald Oosting*, Rafaela Zorzanelli en Toine Pieters*

* Verbonden aan de Universiteit Utrecht