19 maart 2012

Hans van Stralen

Denken over duiden. Inleiding tot de hermeneutiek

De hermeneutiek is de oudste discipline die zich met het denken over de interpretatie van diverse fenomenen, zoals teksten, kunstwerken, gedrag, juridische kwesties, heeft beziggehouden. In deze publicatie wordt het vruchtbare en actuele karakter van de hermeneutiek uiteengezet voor geesteswetenschappers en lezers die graag hun kennis over interpreteren willen uitbreiden.

Het boek geeft na een overzicht van het fenomeen ‘interpretatie’ een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste bronnen van de moderne hermeneutiek, de exegese en de fenomenologie. Vervolgens verschaft het inzicht in de historische ontwikkeling van de hermeneutiek, de door haar gevolgde methoden en haar denken over de relatie tussen tekst en auteur. In het laatste hoofdstuk worden de relaties tussen het deconstructivisme en de hermeneutiek belicht.

Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie, Nederlands en literatuurwetenschap. Hij is als literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Titel: Denken over duiden. Inleiding tot de hermeneutiek
Auteur: Hans van Stralen
isbn: 978-90-441-2897-0
Price: € 20,-
Uitgever: 2012, Garant