7 mei 2019

Denk mee over nieuw innovatie platform Hoger Onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Op dit moment werk zij aan een nieuw platform voor onderwijsinnovatie en roept docenten op om mee te denken over de inrichting van dit platform:

Op veel plaatsen in het hoger onderwijs en binnen allerlei projecten en programma’s wordt gewerkt aan onderwijsinnovatie. Door docenten en ontwikkelaars binnen hogescholen en universiteiten, maar ook door onderwijsonderzoekers, medewerkers docentprofessionalisering en professionals vanuit andere onderwijsorganisaties. Om al deze kennis en ervaringen toegankelijk te maken, verkennen we hoe we een kennisplatform zouden kunnen inrichten voor evidence informed onderwijsinnovatie.

Met veel professionals in het hoger onderwijs is hierover gesproken en begin juni is er een concept-advies dat we graag met jullie willen bespreken. Het doel is inzicht te krijgen in thema’s die voor jullie direct relevant zijn en jullie voorkeuren voor de wijze waarop jullie de kennis willen vinden en kunnen gebruiken.

Afstemmen

We nodigen je daarom graag uit voor een bijeenkomst om ons hiervoor input te geven vanuit de kant van de (mogelijke) gebruiker. Voor ons goed om het platform juist op jullie wensen af te stemmen en voor jou wellicht interessant om anderen te ontmoeten die ook bezig zijn met onderwijsinnovatie.

De bijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats op 5 juni van 15.30-17.30 uur. De locatie zal in Utrecht zijn. Later ontvang je bericht over de precieze locatie. Fijn als je je vooraf aanmeldt via deze link. Aanmelden kan tot 31 mei 2019.