8 augustus 2018

De kwaliteit van regionale ecosystemen voor ondernemerschap in kaart gebracht

Delft de beste regio voor ondernemerschap

Onderzoek van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants laat zien dat de stadsregio Delft de beste regio voor ondernemerschap in Nederland is. De onderzoekers hebben op basis van data-analyses de kwaliteit van 40 regionale ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland bepaald en in kaart gebracht. Andere regio’s met een zeer goede voedingsbodem voor ondernemerschap zijn de stadsregio’s Eindhoven, Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht en Twente. 

Het volledige onderzoeksrapport is nu hier te vinden en werd eerder gepresenteerd tijdens de Entrepreneurial Ecosystem Academy.

Binnen de ecosysteembenadering voor ondernemerschap wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren en kan in kaart worden gebracht hoe dat netwerk functioneert. Nieuwe data en nieuwe manieren om de kwaliteit van het regionale ecosysteem te bepalen leveren nieuwe inzichten voor beleid om zo de context voor ondernemerschap te verbeteren. 

Meer weten?

De Universiteit Utrecht organiseert samen met maatschappelijke partners de Entrepreneurial Ecosystem Academy en de Masterclass Entrepreneurial Ecosystems onder leiding van prof. dr. Erik Stam, om samen met het werkveld Nederlandse regio’s ondernemender en welvarender te maken.