Deadline aanvragen Future Learning Spaces voor semester 2 is 4 september

Wil je in semester 2 (2023-2024) gebruik maken van een Future Learning Space in je reguliere onderwijs of ben je op zoek naar een bijzondere locatie voor leeractiviteiten in je les? Neem dan contact op via fls@uu.nl of geef door aan je facultaire roosterbureau welke FLS je zou willen gebruiken.

Je ontvangt dan een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we je wensen met betrekking tot de ruimte en kijken we of de onderwijsactiviteiten goed aansluiten bij het karakter van de Future Learning Space.

Vanwege de planning van de UU-brede onderwijsroostering is het belangrijk om de aanvraag voor semester 2 (2023-2024) uiterlijk 4 september door te geven!

Heb je in semester 1 ook onderwijsmomenten waarvoor je een FLS zou willen gebruiken? Via TimeEdit reserve kun je kijken of een ruimte nog vrij is en reserveringen maken.

Wat is een Future Learning Space?

Standaard werkgroepruimtes worden steeds flexibeler maar soms passen je ideeën voor werkvormen tijdens je lessen niet in de beschikbare ruimtes. De lay-out van het lokaal is niet geschikt voor groepswerk of tijdens de activerende werkvorm die je had bedacht loop je toch tegen beperkingen aan. Herken je dit? Misschien is een Future Learning Space dan iets voor jou!

Future Learning Spaces zijn beschikbaar voor de hele universiteit en zijn ontwikkeld om docenten en studenten de ruimte te bieden te experimenteren met de lay-out van het lokaal. In nauwe samenwerking met docenten en studenten zijn er diverse experimentele ruimtes gerealiseerd en nieuwe innovatieve ruimtes staan op stapel!

Zo wordt er hard gewerkt aan een Outdoor Learning Space in de Botanische Tuinen en is er vanaf september een Mobiele Hybride Set beschikbaar waarmee je tijdens bijvoorbeeld veldwerk of excursies  contact kunt onderhouden met studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn en online participeren vanuit huis.

De ontwikkelingen rondom de fysieke leeromgeving maken meer mogelijk dan je denkt.

Klik op de linkjes van de reeds ontwikkelde ruimtes hieronder om een beeld te krijgen van de karakteristieken en mogelijkheden van de FLS of ga naar de website van Future Learning Spaces.

  1. (Hybrid) Active Learning Classroom: Bolognalaan 100, ruimte 2.049 (capaciteit 48 personen)
    Ruimte waar interactief, studentgericht en samenwerkend leren centraal staat en die door de opstelling actief leren stimuleert.
  2. Learning Plaza: Minnaertgebouw, ruimte 1.35 (capaciteit: 150 personen)
    Door de grootte biedt de LP de mogelijkheid verschillende leeractiviteiten gelijktijdig plaats te laten vinden.
  3. Virtual Classroom: Ruppertgebouw, ruimte 1.39 (capaciteit: 48 personen online)
    Ruimte voor onderwijs op afstand met een natuurlijke onderwijservaring vergelijkbaar met onderwijs in een fysieke leeromgeving.

Heb je nog vragen,wil je de ruimtes een keer bekijken of de mobiele hybride set uitproberen? Neem dan contact op met: FLS@uu.nl.