De Waardenvolle club: tijd voor een nieuw type voetbalorganisatie

Betere prestaties leveren op en buiten het veld: voetbalbestuurders staan onder druk en vragen zich af hoe zij tegelijkertijd voor verschillende, soms conflicterende waarden kunnen zorgen. Zij moeten sportieve waarden (door te zorgen voor prestaties op het veld), culturele waarden (door ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen bij de club) en zakelijke waarden (voor sponsors, media en overheden) creëren. Daar komt bij dat van de club ook steeds meer wordt verwacht dat zij bijdraagt aan het oplossen van problemen in onze samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, integratie en gezondheid. Dit betekent dat bestuurders ook publieke waarden moet creëren. Frank van Eekeren gebruikte zijn ervaringen als speler, trainer, adviseur en onderzoeker om een nieuw ideaaltype voetbalclub te ontwerpen: de Waardenvolle Club, waarin bestuurders ervoor zorgen dat hun club een waardevolle bijdrage levert aan de veranderende samenleving terwijl tegelijkertijd de clubidentiteit behouden blijft. De Waardenvolle Club draagt oplossingen aan die ook bruikbaar zijn voor (sport)bestuurders van andere hybride organisaties.

Frank van Eekeren verdedigt zijn proefschrift ‘De waardenvolle club. Het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties.’ op vrijdag 16 december 2016.

De Waardenvolle club

Van zakelijke of open club naar waardenvolle club

Als reactie op alle uitdagingen voor hun club kiezen bestuurders er in de praktijk vaak voor om zich of als Zakelijke Club op te stellen (waarin zij het voetbal als een product zien en publieke waarden nauwelijks aan bod komen) of om een zogenaamde Open Club te zijn (waarbij voetbal gebruikt wordt als middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en waar publieke waardencreatie vaak ten koste gaat van andere waarden). Beide keuzes blijken niet ideaal.

In zijn promotieonderzoek pleit Frank van Eekeren daarom voor het streven naar een nieuw type voetbalorganisatie: de Waardenvolle Club, waarin bestuurders publieke waarden integreren met het creëren van sportieve, culturele en zakelijke waarden, met het voetbal zelf als waardencreator. Hij geeft bestuurders drie handvatten om de Waardenvolle Club vorm te geven:

  • Handel vanuit de theorie van verandering. Om publieke waardencreatie toe te voegen aan de club dienen bestuurders een narratief te maken van ‘hoe’ en ‘waarom’ zij op een realistische manier kunnen bijdragen aan een gewenste sociale verandering. Daarbij moeten zij niet alleen spreken met de mensen in het netwerk van de club, maar zeker ook met de doelgroep in de samenleving waarop ze zich richten.
  • Werk samen in een Slim Partnerschap. Clubbestuurders moeten de partners zoeken die de kans het grootst maken om samen waarden kunnen creëren. Tegelijkertijd moeten deze partners passen bij de  club en dienen bestuurders niet de mensen binnen de club vergeten – zonder hen is duurzame waardencreatie niet mogelijk.
  • Faciliteer ‘Momenten van waarheid’. Waarden worden gecreëerd in ontmoetingen op en langs het veld - of dit nu publieke, sportieve, culturele of zakelijke waarden zijn. Die ontmoetingen maken het verschil. Bestuurders moeten die ontmoetingen dus faciliteren. Door helder te zijn over de waarden die de club wil creëren en door vertrouwen en ruimte te geven aan de medewerkers, zodat zij op hun eigen manier vorm kunnen geven aan de waardencreatie.

Dissertatie ook een persoonlijk verhaal

Van Eekeren schreef zijn proefschrift op basis van literatuur en gesprekken met meer dan 600 bestuurders en stakeholders in het betaald- en amateurvoetbal, maar ook nadrukkelijk vanuit zijn eigen betrokkenheid bij het voetbal. Zijn dissertatie is ook een persoonlijk verhaal, met oog voor de lessen die uit veranderingen getrokken kunnen worden – of dat nu persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van een sportorganisatie is.

Frank van Eekeren is als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en hij is coördinator van het universiteit brede onderzoeksfocusgebied Sport & Society.

Hij verdedigt zijn proefschrift ‘De waardenvolle club. Het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties.’ op vrijdag 16 december 2016 om 16.15 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht.

Meer weten?

www.dewaardenvolleclub.nl
 

Meer informatie
De waardenvolle club