De Virtuele Patiënt werkt mee aan een betere wereld

Feestelijke overdracht software voor training zorgprofessionals

De overeenkomst wordt ondertekend door Mirko Lukács (Universiteit Utrecht), Victor Everhardt (Gemeente Utrecht), Marjan Oudeman (Universiteit Utrecht), Petra van Wezel (Stichting Volte) en Michiel Hulsbergen (DialogueTrainer).

De Universiteit Utrecht en Gemeente Utrecht hebben het stokje van de Virtuele Patiënt officieel overgedragen aan de startup Dialogue Trainer BV en stichting Volte. Zij gaan het product in de markt zetten. De Virtuele Patiënt is een serious game waarmee zorgprofessionals moeilijke gesprekken kunnen oefenen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Stadskantoor droeg de Universiteit Utrecht de vermarkting van de software over aan de startup DialogueTrainer BV. Collegevoorzitter Marjan Oudeman: “In mijn ogen een mission accomplished. Een prachtig project met geweldige uitstraling en maatschappelijke impact, in onze regio en beyond. Zo werken we allemaal een beetje mee aan een betere wereld, en daar gaat het uiteindelijk om.”

De Gemeente Utrecht droeg de scenario-ontwikkeling en training met de Virtuele Patiënt over aan de Stichting Volte. Hetty Linden, directeur Volksgezondheid bij de Gemeente Utrecht: “Ik had niet verwacht dat de game emoties zo goed zou kunnen nadoen, en dat je die zo sterk ervaart. Het gesprek doet echt wat met je. Na de eerste sessie was ik om: dit wordt een wereldproduct.” Wethouder Victor Everhardt roemt de eeuwenlange partnerschap tussen de Gemeente en Universiteit Utrecht. “Het is mooi dat we daarin nieuwe stappen kunnen nemen. Wij vinden het toepassen van vernieuwing heel belangrijk.”

Zorgopleidingen

De Virtuele Patiënt heeft zijn wortels in het onderwijs: het project Communicate! begon als reactie op een vraag vanuit docenten naar een tool voor communicatievaardigheden voor zorgopleidingen. De software is ontwikkeld door informaticastudenten en in eerste instantie gebruikt in de opleidingen psychologie, farmacie, geneeskunde en diergeneeskunde. De game is vervolgens in samenwerking met de Gemeente Utrecht tot een exploiteerbare tool gemaakt. Nu de Virtuele Patiënt ontwikkeld is tot een volwaardige tool voor communicatietraining, is de vervolgstap gezet naar inbedding in de (inter)nationale zorg- en onderwijspraktijk.

Drie van de studenten die de Virtuele Patiënt hebben ontwikkeld: Jordy van Dortmond, Marcell van Geest en Ricardo Westerbeek, samen met prof. Johan Jeuring.

Luidruchtige collega

Stichting Volte gaat de game gebruiken bij uitdagingen in de zorgpraktijk, vooral in gevallen waar verschillende instanties samen met een cliënt te maken hebben. Maar de game is nog veel breder inzetbaar, zoals tijdens de feestelijke bijeenkomst duidelijk werd: op het scherm verscheen een luidruchtig bellende collega, en het was aan de aanwezigen om een manier te kiezen om het virtuele karakter daarop aan te spreken. DialogueTrainer gaat de komende tijd verder aan de slag met het verbreden van het portfolio van scenario’s.

Wetenschappelijk symposium

Voorafgaand aan de feestelijke bijenkomst vond er in het Stadskantoor een wetenschappelijk symposium plaats over de inzet van software om communicatievaardigheden mee te oefenen. Vier onderzoekers spraken daar over de successen en uitdagingen rondom het inzetten van virtuele karakters voor gesprekstraining.

Reportage

RTV Utrecht was aanwezig en maakte een korte reportage.