De verborgen meerprijs zichtbaar maken: Oiconomy Pilot is gestart

Heb je ooit een economie voorgesteld waarbij alle prijzen de echte ‘volledige’ kosten bevatten? Dus ook de kosten voor het voorkomen van kinderarbeid, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, corruptie en meer? En dat dit er zodoende voor zorgt dat het goedkoopste product het duurzaamst is? De Oiconomy Prijs heeft hierover nagedacht.  De Oiconomy Prijs Methode ontwikkeld door dr. Pim Croes en dr. Walter J.V. Vermeulen (Copernicus Institute of Sustainable Development), meet de kosten voor een duurzaam alternatief van het product, en bevat daarbij de triple-P aspecten (Planet, People and Prosperity) van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen. De methode meet de hele waardeketen van het product.

photos of a construction worker sharpening his tools, an older woman picking chili peppers and a young girl at a quarry picker

In samenwerking met de Nederlandse overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO), is een pilotproject gestart om de Oiconomy Prijs methode verder te ontwikkelen. In deze pilot gaan drie bedrijven de volledige kosten van hun product meten. Dit begint met het meten van organisaties die downstream in de leveringsketen zitten tot en met de eindleverancier. Het resultaat zijn de opgetelde preventieve kosten die nodig zijn om het product volledig duurzaam te maken gedurende de gehele levenscyclus van het product. Je kunt hier meer lezen over de methode.