De Universiteit Utrecht: kweekvijver voor jonge duurzame koplopers

De Green Office organiseert onder andere bewustwordingscampagnes over duurzaamheid voor studenten.
Studente bekijkt informatie tijdens een bijeenkomst van de Green Office over het Living Lab: een project waarbinnen studenten onder begeleiding van docenten en stafmedewerkers aan duurzaamheidsvraagstukken van de universiteit werken. Foto van Lize Kraan.

In de Duurzame Jonge 100 staan achttien studenten en alumni van de Universiteit Utrecht. Afgelopen vrijdag maakte projectbureau SustainableMotion de lijst bekend. Deze toont de 100 duurzaamste jonge ondernemers, young professionals en studenten.

De universiteit feliciteert de volgende studenten en alumni met hun notering:

Zonnepanelen op Utrecht Science Park. Foto van Ivar Pel.
Zonnepanelen van de universiteit. Foto van Ivar Pel.

Duurzaamheid en de Universiteit Utrecht

Deze Universiteit Utrechters in de Duurzame Jonge 100 symboliseren de aandacht die de universiteit heeft voor duurzaamheid. Op het gebied van onderzoek bundelt zij de krachten van haar wetenschappers binnen het onderzoeksthema Sustainability.

In het onderwijs krijgt elke student op enig moment met duurzaamheid te maken. Daarnaast verduurzaamt de instelling zelf natuurlijk ook. In 2030 is de Universiteit Utrecht CO2-neutraal. Verder zet de Green Office zich in om studenten, medewerkers en geïnteresseerden te helpen om duurzamer te werken, wonen en reizen.

Duurzame Jonge 100

Deze lijst bevat de 100 meest inspirerende duurzaamheidskoplopers van 32 jaar en jonger. Een jury, bestaande uit personen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de liefdadigheidssector stelt elk jaar de lijst samen. Zij letten daarbij op impact, innovatie, visie en inspiratie die deze koplopers op duurzaamheid hebben.

SustainableMotion is initiatiefnemer van de Duurzame Jonge 100. Dit is een projectbureau dat studenten en starters met elkaar verbindt om hun kennis over duurzaamheid in de praktijk te brengen en om hierover te communiceren.