4 juni 2019

De Universiteit Utrecht bezoekt Minister van Engelshoven

Een delegatie van de Universiteit Utrecht bezocht maandag (3 juni) Minister van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij ging met een kleine groep wetenschappers betrokken bij de NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen” in gesprek over het nut en de noodzaak van de inzet van sociaal- en geesteswetenschappelijke expertise. In het bijzonder sprak men over de voortgang van thematische, vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek en verbinding van de wetenschap aan grote maatschappelijke vraagstukken.

Het bezoek was niet zomaar, zo zijn inmiddels binnen verschillende deelprojecten van de NWA-Startimpuls JOIN, de resultaten naar buiten gebracht. Daarnaast zal zeer binnenkort de eerste ronde toekenningen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bekend worden.

 

Vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het gesprek was de voortgang van thematische, vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek. Wie anders dan Bas van Bavel, trekker van de NWA-route Veerkrachtige Samenlevingen en tevens programmadirecteur van Utrechts onderzoeksthema Instituties voor open Samenlevingen), kon de minister hier meer over vertellen. Van Bavel benadrukte bleef daarbij het belang (en synergie) van de samenwerking tussen de wetenschap en samenleving.

 

“Met de NWA-route proberen we, vanuit onze wetenschappelijke expertise, met maatschappelijke partijen na te denken over nieuwe arrangementen voor participatie van mensen in besluitvorming, werk en samenleving. Zo hopen we handvatten te bieden waarmee we de grote uitdagingen van vandaag én morgen nog beter het hoofd kunnen bieden”.

NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen”

Tijdens het bezoek werden de eerste resultaten van twee projecten van de Startimpuls JOIN, onderdeel van de NWA-route Veerkrachtige Samenlevingen, gepresenteerd: “Alle jongeren in beeld” door Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) en “Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders” door Nina Hansen (Rijksuniversiteit Groningen). In beide presentaties kwam naar voren hoe onderzoek waarin wetenschappelijke expertise gecombineerd wordt met nauwe samenwerking met maatschappelijke partners kan leiden tot concrete oplossingen voor jonge statushouders op de arbeidsmarkt (Hansen) en jongeren die dreigen buiten de beeld te raken (Wilthagen).