De professor is een gewone man - of zelfs vrouw!

Meet the professor: 24 Bètahoogleraren gaven les op basisscholen

prof. Liesbeth Sterck met één van de tekeningen van een professor
Prof. Liesbeth Sterck met een vooraf door de kinderen gemaakte tekening van een professor

Maar liefst 24 hoogleraren van de faculteit Bètawetenschappen gingen 30 maart per fiets naar een basisschool in Utrecht om daar een gastles te verzorgen. Zowel de leerlingen als de hoogleraren waren na afloop erg enthousiast. De actie leverde bovendien de nodige publiciteit op. Prof. Roos Masereeuw (Farmaceutische Wetenschappen) was te zien bij het NOS Journaal, Jeugdjournaal en RTV Utrecht. Grootste eye opener voor leerlingen: de professor is een gewone man – of zelfs een vrouw.

Zowel voor televisie (23:04) als voor radio maakte RTV Utrecht leuke reportages over het bezoek van hoogleraar Experimentele Farmacologie Roos Masereeuw aan basisschool De Kameleon in Utrecht. Het NOS Journaal (12:05) en het Jeugdjournaal (8:08) namen korte fragmenten van RTV Utrecht over.

Fantastisch initiatief

Kobus Kuipers (Natuur- en Sterrenkunde/AMOLF), vond het een fantastisch initiatief. “Het mooie is dat we op deze manier ook kinderen bereiken die niet door hun ouders worden meegenomen naar een Science Museum of naar Science in the City”. Liesbeth Sterck (Biologie) hoorde achteraf van de leerkracht dat de kinderen helemaal verbaasd waren dat de professor een vrouw was. “Dat was misschien wel de belangrijkste eye opener.”

Beeld professor

Vooraf maakten de leerlingen van iedere klas een tekening van een hoogleraar. “Wat opviel was dat het grootste deel een man had getekend met een bril en haren die alle kanten opstonden”, vertelt Kuipers. “Ik heb het met de klas nog gehad over hoe ze aan dat beeld komen. Dat blijkt dan uit films en series te komen, waar een professor altijd zo wordt getypeerd.”

Kobus Kuipers in de klas op basisschool de Arcade

Computerspelletjes

Het verbaasde de leerlingen ook dat Kuipers vroeger eerst banketbakker wilde worden, daarna dierenarts of advocaat en pas veel later wist dat hij natuurkundige wilde zijn. “Het was echt een verrassing dat een hele slimme man ook heel gewoon is en zelfs, net als zij, graag computerspelletjes speelt”, meldt docent Pelle van den Berg.

Kobus Kuipers in de klas op basisschool de Arcade

Afvragen

Kuipers wist de 45 leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Arcade in Leidsche Rijn een uur lang goed te boeien, vertelt Van den Berg. Kuipers had niet een hele strakke les voorbereid. “Ik heb vooral geprobeerd de kinderen zich dingen te laten afvragen over licht die ze dachten te weten. Kun je het zien, kun je het opsluiten, kun je het van A naar B sturen? Dat al die appjes die ze de hele tijd sturen met licht worden verstuurd via glasvezel, wisten ze helemaal niet.”

Prof. Kobus Kuipers in de klas op basisschool De Arcade

Slimste vraag

De slimste vraag kwam van een meisje dat vanaf de andere kant door de spectroscoop keek en zich afvroeg waarom ze dan een blauwe kleur zag. “Daar had ik zo snel geen antwoord op, maar ik heb gezegd dat ik het helemaal fantastische vond dat ze dit deed. Want dat dit is wat het betekent om onderzoeker te zijn. Dat je dingen probeert en je jezelf vragen stelt. Omdat het meisje begon te blozen vroeg ik mij af of dat wel een goede reactie was, maar later vertelde de leraar dat het van trots was geweest.”

Prof. Liesbeth Sterck en ALPO-studente Nina van Stokkum

Voorbereiding

Sterck bereidde haar bezoek aan groep 6 van de St. Dominicusschool in Oog in Al voor samen met ALPO-studente Nina van Stokkum. ALPO is de academische lerarenopleiding primair onderwijs, een combinatie van de bachelor onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en de PABO aan de Hogeschool Utrecht. Sterck vond de samenwerking erg nuttig. “Ik had anders misschien alleen mijn verhaal verteld, maar Nina adviseerde mij om de kinderen ook iets te laten doen. Dat werkte hartstikke goed.”

Prof. Liesbeth Sterck bij het rollenspel

Rollenspel

De kinderen speelden in een rollenspel na hoe apen geleerd kan worden iets specifieks te doen, waarbij de één de onderzoeker en de ander de aap was. De onderzoeker moest de ‘aap’ trainen om een bepaalde handeling uit te voeren met een of twee speelgoedautootjes, zoals de ene auto op de andere zetten. Als de ‘aap’ deed wat de bedoeling is, kreeg de ‘aap’ een beloning. “Zo ervoeren de kinderen hoe het is om zonder gesproken instructies als ‘aap’ iets te moeten leren en hoe moeilijk het is om als onderzoeker een aap iets te laten doen wat jij wilt”, licht Van Stokkum toe.  

Selfie van prof. Sterck met de leerlingen

Laboratorium

De kinderen luisterden heel goed en deden ook enthousiast mee met het rollenspel, vertelt Van Stokkum. Tussendoor hadden ze al zo veel vragen, dat Sterck ze niet allemaal kon beantwoorden. Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe je professor wordt. Daarbij bleek dat ze verwachtten dat een professor altijd in een laboratorium werkt. Na de les van Sterck, leek het een aantal kinderen leuk om zelf professor te worden.