22 maart 2016

De participatiemaatschappij en aanbesteden

In een aanbesteding selecteert een aanbestedende dienst via een competitieve procedure de marktpartij, die de beste aanbieding heeft gedaan. Van een individuele positie voor burgers in dit proces is van oudsher geen sprake.Een twintigtal Nederlandse gemeenten, waaronder Den Haag, Amsterdam en Utrecht, willen dit veranderen. Zij baseren zich op het gedachtengoed van de Localism Act 2011 uit Engeland, die probeert de invloed van burgers op lokaal bestuur te vergroten. In Nederland bestaat er geen soortgelijke wettelijke verankering. Het is daarom aan deze gemeenten zelf om er in hun beleid mee aan de slag te gaan.