22 oktober 2018

Dr. Rachel Gillett in History Today

De muziek van het Napoleontische tijdperk

© iStockphoto.com

Op 24 september publiceerde magazine History Today 'The Music of the Napoleonic Era. The power and perils of reconstructing the music of Napoleon's time', een artikel van dr. Rachel Gillett (Cultuurgeschiedenis) over de reconstructie van muziek uit het Napoleontische tijdperk. 

Dr. Rachel Gillett
Dr. Rachel Gillett

Musée de l’Armée in Parijs organiseerde een cyclus van 14 concerten om Napoleon te eren in zijn eigen woorden en muziek. Muziek was voor Napoleon van belang voor de representatie van zichzelf en de constructie van zijn legende en had bovendien een groot aandeel in de ontwikkeling en het bestaan van gevoelens van vaderlandsliefde bij het volk. Het heropvoeren van Napoleons muziek kan zulke pattriotistische gevoelens echter opnieuw versterken. Gillett beargumenteert dan ook dat het reconstrueren en opvoeren van 'vergeten' muziek historisch erg waardevol is, zolang we niet vergeten kritische vragen te blijven stellen en de muziek in zijn historische context te blijven zien.