19 december 2017

Boerderij

De melkveesector verdient een groot compliment

Het proefschrift van Christian Scherpenzeel waarop hij op 14 december 2017 promoveerde aan de Universiteit Utrecht, is gebaseerd op een groot praktijkonderzoek, in opdracht van de Stuurgroep Abres Rund. Dit lag ten grondslag aan het selectief droogzetten van koeien in het kader van de vermindering van antibioticagebruik. Een uitdaging voor de sector.

“Veehouders en hun voorschrijvende dierenartsen mogen sinds 2012 antibiotica niet meer preventief inzetten. Ze moesten dus afscheid nemen van standaard droogzetten van alle koeien met antibiotica. En dat was 50 jaar dé manier om uierinfecties in de droogstand te voorkomen én te genezen.”

“In het onderzoek zijn verschillende scenario’s doorgerekend op koeniveau. De optie die het minst risico gaf op nieuwe uier­infecties door het weglaten van droogzetantibiotica en waarbij toch veel antibioticum bespaard werd, is de leidraad voor de richtlijn voor dierenartsen, met de bekende celgetalgrenzen van 50.000 voor koeien en 150.000 voor vaarzen."

Het volledige artikel is verschenen in Boerderij, 19 december 2017.