4 juli 2012

De Levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw

Mede op basis van de verzameling ‘Levens der Maechden’, geschreven door geestelijke moeder Trijn Jans Oly, beschrijft dr. Joke Spaans hoe priesters en hun geestelijke dochters gezamenlijk een experiment aangingen.

In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de 16e eeuw een gemeenschap of ‘vergadering’ van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze gemeenschap een opmerkelijke bloei in de 17e eeuw. Traditionele kloosterlijke gebruiken werden door het Haarlems kapittel omgevormd en aangepast aan de nieuwe situatie waarin de katholieken een getolereerde groep waren in een andersdenkende omgeving. Bij deze ‘doorstart’ speelde de kloppenvergadering ‘In den Hoek’ een belangrijke rol.

De Levens, waarvan de transcriptie op cd-rom is toegevoegd aan dit boek, weerspiegelen niet alleen het religieuze ideaal waaraan deze mannen en vrouwen hun leven wijdden, maar ook de geleefde praktijk van alledag.