28 juli 2017

'Oude rot' Ingrid Robeyns en 'jonge hond' Sem de Maagt over de filosofie

De kloof dichten tussen de wetenschappelijke filosofie en de publieksfilosofie

Dr. Sem de Maagt en Prof. dr. Ingrid Robeyns
Dr. Sem de Maagt en Prof. dr. Ingrid Robeyns

In de rubriek 'Jonge honden, oude rotten' op DUB spreken startende en ervaren academici over hun vak. Ditmaal is de beurt aan filosofen prof. dr. Ingrid Robeyns en dr. Sem de Maagt.

Publieksfilosofie

Het tweetal spreekt over hun keuze voor het vak, werkdruk en de filosofie in het algemeen. De Maagt waarschuwt voor overspecialisatie: "Er zijn wetenschappelijke debatten met een uitsluitend intern karakter die geen belangrijke vragen beantwoorden. Dat is niet goed, we moeten voorkomen dat filosofie een academisch spelletje wordt." Robeyns is het daarmee eens, en de twee bewegen zich dan ook nadrukkelijk in de richting van de publieksfilosofie.

Kloof dichten

Maar Robeyns plaatst ook bij de publieksfilosofie enkele kritische kanttekeningen: de discussies hebben soms weinig diepgang, terwijl de wetenschappelijke filosofie juist heel genuanceerd naar alle kanten van een vraagstuk kijkt. Dat is droger en minder toegankelijk. Robeyns en De Maagt vinden elkaar in hun ambitie die kloof tussen de wetenschappelijke en de publieksfilosofie te dichten. Ze willen de inzichten van de academische filosofie op toegankelijke wijze ontsluiten voor het bredere publiek, licht Robeyns toe. Als stap in die richting zijn de twee samen met nog enkele anderen het weblog Bij Nader Inzien begonnen, dat maatschappelijke kwesties van filosofische analyse en reflectie voorziet.