4 juli 2017

Column Leonard Rutgers

De ironie van de geschiedenis

Foto: Wikimedia Commons/Roy Lindman

De brexit leidt voor de joodse gemeenschap in Engeland tot een situatie die historisch nogal eigenaardig is, zegt prof. dr. Leonard Rutgers (Antieke cultuur) in Het Financieele Dagblad (1 juli).

Prof. dr. Leonard Rutgers
Prof. dr. Leonard Rutgers

Ironie

In de jaren dertig was Engeland een veilige haven voor joodse migranten die vluchtten voor het opkomende nazisme. Maar nu is er al enige tijd sprake van een beweging in omgekeerde richting, ziet Rutgers: "Men vertrekt naar Duitsland. De ironie hiervan valt niet te overzien."

Erfgoed

Niet alleen Duitsland maakt het voor nakomelingen van destijds gevluchte joodse ingezetenen weer mogelijk de nationaliteit van hun voorvaderen aan te nemen, ook in Spanje is dit sinds 2015 mogelijk door de invoering van een wet die het voor afstammelingen van Spaanse joden mogelijk maakt aanspraak te maken op het Spaanse staatsburgerschap. Spanje doet er nu alles aan om het erfgoed van de joden, die in de vijftiende eeuw een gouden eeuw beleefden in Spanje, weer tot leven te wekken. Daarover vertelt hij later meer.