5 februari 2018

De herkenbare mores van De Luizenmoeder

De Luizenmoeder van avrotros. Bron: YouTube (still)
De Luizenmoeder van avrotros. Bron: YouTube (still)

De vierde aflevering van De Luizenmoeder op NPO 3 trok zondagavond bijna 3,5 miljoen kijkers. De mores uit De Luizenmoeder zijn voor veel ouders herkenbaar. De populaire serie maakt zichtbaar waar het wringt tussen de school en ouders, zegt Peter de Vries in NRC Handelsblad. De Vries doet promotieonderzoek naar het thema ouderbetrokkenheid aan de Universiteit Utrecht en is onderwijsadviseur bij CPS.

De Vries: “Vroeger had de leerkracht status: als je op school straf kreeg, gingen ouders daar thuis nog eens overheen. Nu hebben ouders een stem gekregen en gaan ze juist tegen de leraar in." Die stem wordt versterkt doordat ouders op internet van alles kunnen opzoeken over onderwijsmethoden: de leerkracht is geen alwetende meester meer.

Als reactie gaan scholen steeds meer ‘protocolleren’ om het gedrag van de ouders in toom te houden aldus de Vries. Zo krijgen ouders vragenlijsten mee naar huis om ouderavonden mee voor te bereiden en worden oudergesprekken ‘ouder-vertel-maar-gesprekken’. De Vries pleit voor gelijkwaardigheid tussen ouders en onderwijzers, in plaats van die strikte regeltjes: “Bejegen ouders op een respectvolle manier, niet vanuit angst.

Peter de Vries is buitenpromovendus binnen het onderzoeksprogramma 'Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming', wat onder leiding staat van prof.dr. Cok Bakker. Het programma richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op het meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties (bijvoorbeeld 'de identiteit van de school' en 'het vak godsdienst/levensbeschouwing') en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.