De geologische geschiedenis van de positie van het subtropische front in de Zuidelijke Oceaan en wat dat te maken heeft met de vorm van de Antarctische ijskap

IJsberg
Copyright: IODEP Exp 318 science party

De Zuidelijke Oceaan en de omliggende continenten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende dramatische weersextremen, waarvan wordt aangenomen dat ze allemaal verband houden met klimaatverandering. Australië heeft zowel de meest extreme overstromingen als droogtes meegemaakt, en de hoeveelheid Antarctische zee-ijs bevindt zich op een extreem dieptepunt. De oceaan speelt een grote rol in deze anomalieën, omdat het warmte en vocht in deze gebieden verdeelt.

Schematische weergave van klimaatveranderingen in de Zuidelijke Oceaan. Bron: IPCC

Specifiek voor Australië scheidt het subtropische front warme wateren in het noorden van koude wateren in het zuiden. Het is het steilste deel van de temperatuurgradiënt van evenaar tot pool, en dus een sterke factor in de warmteverdeling door de oceaan over de wereld. Verschuivingen in de positie van dit front bepalen voor een groot deel de weerpatronen in Zuidoost-Australië, maar ook in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. In een nieuw artikel, dat onlangs is gepubliceerd in Nature Communications, heeft een multidisciplinair team van auteurs van de Universiteit Utrecht departement Aardwetenschappen en Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht) en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee de positie van het subtropische front in de afgelopen 23 miljoen jaar gereconstrueerd, en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan ons begrip van hoe ijs-oceaan-klimaatinteracties werken over langere tijdschalen.

Lees meer op onze Engelse website...