16 juli 2018

De docent in excellentieonderwijs: ervaringen uit hoger onderwijs vertaald naar het mbo

Excellentieonderwijs staat volop in de belangstelling van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Mbo-scholen beschikken inmiddels over een breed palet aan mooie en uitdagende programma’s voor studenten die meer willen en kunnen. 

Omdat het mbo baat kan hebben bij de inzichten die het hoger onderwijs heeft opgedaan, zijn er drie brochures ontwikkeld voor mbo-instellingen die excellentieprogramma’s ontwikkelen. In de nieuwste brochure staat de docent centraal. Er waren al brochures waarin werd ingegaan op de student en op programma’s.

Over de brochure

Wat is het belang van de docent in (excellentie)onderwijs? Welke docentkenmerken passen binnen deze onderwijscontext? Met welke dilemma's kan een docent te maken krijgen? Hoe is het werken met docenten van buiten? Deze en andere vragen komen aan bod in de brochure. Ook gaan de auteurs in op de instellingscultuur, docentprofessionalisering en mogelijke (in)formele taakafspraken.

AUTEURS

Alle drie de brochures zijn geschreven door Hanne ten Berge en Ada Kool (Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht) en Leontien Kragten en Norbert Ruepert (Dienst Onderwijs en Innovatie, ROC Midden Nederland).

PDF

De docent in excellentieonderwijs