13 juni 2018

Ethische Annotatie Deel 5

De discussie over een ‘Voltooid-Leven’-Wet

Moet de overheid via wetgeving het geven van hulp aan (oudere) mensen die hun leven ‘voltooid’ achten en het willen beëindigen, mogelijk maken en juridisch regelen?

Het wetsvoorstel ‘Waardig Levenseinde’ van D66 kamerlid Pia Dijkstra dat deze vraag positief beantwoordt, is sterk omstreden. Deze Ethische Annotatie, geschreven door dr. Jan Vorstenbosch, gaat in op politieke achtergronden, tegenstellingen en knelpunten in het debat. Wat zijn de voorwaarden voor het ontwikkelen van de professionele  levensbeëindigingspraktijk die het wetsvoorstel beoogt? En wat zijn de effecten die een institutionele en publieke regeling voor hulp bij zelfdoding van ouderen, kan hebben op de positie van ouderen in onze samenleving?

Ethische Annotaties

Met de reeks Ethische Annotaties maakt het Ethiek Instituut inzichten uit de wijsgerige ethiek over actuele kwesties toegankelijk voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers, bedrijfsleiders, politici, journalisten, activisten, en andere burgers.

De annotaties zijn beknopt en geven vaak enkel de resultaten van het onderzoek: wie meer diepgang zoekt, of alle redeneringen in detail wil begrijpen, verwijzen we graag naar de publicaties die achterin elke aflevering zijn opgenomen. De annotaties sluiten aan bij het onderzoek dat aan het Ethiek Instituut plaatsvindt.