De Dierendialoog: willen dieren wel in beeld?

Een kat met z’n eigen Twitteraccount, reclame met een hond voor een automerk, of paarden in een film: dieren zijn veel in de media. Met de komst van social media is dat aantal alleen maar toegenomen. Zorgen beelden van dieren voor meer begrip en inzicht, of leidt het juist tot een vertekend beeld? Mag je dieren eigenlijk wel voor reclame en film gebruiken? En zo ja, wordt het welzijn van het dier dan wel gewaarborgd? Deze vragen stonden centraal tijdens de Dierendialoog.

Het thema van de 4e Dierendialoog was ‘Dieren in Beeld’ en richtte zich op dieren die worden ingezet op social media, in reclames, films en andere vormen van media. Franck Meijboom universitair hoofddocent ethiek van de faculteit Diergeneeskunde en organisator van de Dierendialoog is enthousiast over het verloop van de avond. “De gesprekken aan de verschillende dialoogtafels gingen alle kanten op, maar dat is juist goed. Van ‘dieren in reclame zetten aan tot de aanschaf van zo’n dier’, tot ‘stoppen kan niet want dieren maken net zo goed deel uit van onze samenleving.’” Toch was er volgens Meijboom wel een lijn te ontdekken in de gesprekken: “als we het hebben over dierenwelzijn, welke rol speelt media daar dan in? En welke rol zou de media hierin kúnnen spelen?”

Omgang met dieren

Elk jaar organiseert het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) de Dierendialoog, om samen na te denken over onze omgang met dieren. Het evenement is bedoeld voor geïnteresseerden, maar ook experts en professionals. Doel van de Dierendialoog is zoeken naar duurzame en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en tegelijkertijd bekijken met welke onderwerpen onderzoekers aan de slag kunnen. “We gaan alles nog analyseren, maar na deze Dierendialoog is het zeker duidelijk dat ‘de rol van de media in dierenwelzijn’ onze aandacht verdient. Mogelijk wordt het dan ook een onderwerp voor verder onderzoek binnen CenSAS”, aldus Meijboom.

Over CenSAS

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) staat voor Duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. De medewerkers doen onderzoek, verzorgen onderwijs en faciliteren maatschappelijke dialoog op het gebied van mens-dierrelaties, dierenwelzijn en dierethiek.