De beste hoogleraar is een teamplayer

Een belangrijke stap voor het nieuwe Erkennen en Waarderen

Academisch leiderschap en team spirit worden een must voor iedereen die aan de Universiteit Utrecht de stap naar Hoogleraar 1 wil maken. Dat maakte Collegevoorzitter Anton Pijpers bekend tijdens de Opening van het Academisch Jaar, dat gevierd werd onder de noemer Sharing science, shaping tomorrow. Met de herziening van het profiel (pdf) vestigt de UU de aandacht op het belang van teamspirit en academisch leiderschap op het hoogste niveau. Een belangrijke stap voor het nieuwe Erkennen en Waarderen.

De bevordering naar Hoogleraar 1 is geen vanzelfsprekende loopbaanstap voor elke hoogleraar. Het is een positie die is weggelegd voor academici die een boegbeeld zijn voor waar de UU voor staat. Waar deze positie tot nu toe vooral was weggelegd voor academici met een uitzonderlijke status op het gebied van onderzoek zijn de criteria en de procedure bij de laatste herziening aanzienlijk gewijzigd, om aan te sluiten bij de strategie van de UU en het Utrechtse TRIPLE-model voor Erkennen en Waarderen. Zo moet de kandidaat aantoonbare leiderschapskwaliteiten op het gebied van onderwijs of onderzoek hebben, en uitmuntende prestaties en impact in teamverband weten te bereiken. De kandidaat moet dus aantoonbare kwaliteiten hebben in het opleiden, begeleiden en inspireren van collega’s en in staat zijn om op grote schaal impact te genereren.

Ook de bevorderingsprocedure is aangepast. De kandidaat wordt gevraagd een narratief te schrijven waarin gereflecteerd wordt op de eigen verdiensten op de TRIPLE domeinen. Als hieruit bovengemiddelde prestaties in tenminste drie van de domeinen blijken, kan de decaan de kandidaat voorgedragen aan het college van bestuur. De kandidaat heeft de ruimte om publicaties uit te lichten (beperkt tot vijf toonaangevende publicaties), en om gebruik te maken van relevante indicatoren en alternatieve metrics (geen h-index of impactfactor).

Het profiel wordt eind 2022 geëvalueerd.