26 maart 2018

Hoe had het leven anders kunnen lopen?

De andere afslag

Soms lijkt het alsof je leven in de sterren staat geschreven. Alsof het zaad- en eicelletje van je ouders voorbestemd waren te versmelten. Alsof het lot jou en je geliefde bij elkaar bracht. Die schijn bedriegt: wij banen ons een weg in een landschap van mogelijkheden. Wat als je die andere weg was ingeslagen?

Filosoof drs. Jeroen Hopster buigt zich over deze 'wat als'-vraag. Hij betoogt dat 'wat als'-vragen over het leven, over de geschiedenis en over de evolutie meer zijn dan speculatieve gedachtespelletjes. Er bestaat denkgereedschap om zulke vragen te beantwoorden. Bovendien leveren die antwoorden niet alleen kennis op. Ze voeden ook onze belevingswereld. Is een leven dat in de sterren staat geschreven wel zo interessant? Volgens Hopster geeft het besef dat de dingen anders hadden kunnen lopen emotionele verdieping. Het draagt bij aan de tragiek, maar ook aan de schoonheid van het bestaan.

Drs. Jeroen Hopster
Drs. Jeroen Hopster

Jeroen Hopster

Hopster (1987) is filosoof en historicus. Hij studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Edinburgh, Melbourne, Harvard en promoveert aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar evolutie en ethiek. Hopster is onder andere redacteur van Wijsgerig Perspectief en columnist voor Filosofie Magazine. Samen met Han de Wit schreef hij het boek Boeddhisme voor denkers.

Maand van de Filosofie

Hopster geeft naar aanleiding van het verschijnen van het boek enkele optredens in april.