22 februari 2012

Hoe vertaal je Gummbah in het Engels?

David Colmer eerste Translator in Residence bij master Literair Vertalen i.o.

David Colmer (1960), Australische schrijver en vertaler uit het Nederlands, wordt in 2012 de eerste Translator in Residence aan het Departement Moderne Talen van de Universiteit Utrecht. Hij zal in de maanden maart, april en mei zes gastcolleges verzorgen voor de huidige lichting studenten en de alumni van de master Literair Vertalen i.o. te Utrecht en Antwerpen.

Tijdens zijn gastdocentschap zal David Colmer elk college ingaan op een van zijn vertalingen, steeds in een bijzonder genre: hoe is het om de cartoons van Gummbah in het Engels te vertalen? Wat doe je met de bekende liedjes van Annie M.G. Schmidt? Hoe vertaal je de romans Boven is het stil en De omweg (allebei van Gerbrand Bakker) en hoe Problemski Hotel van Dimitri Verhulst? De reeks wordt muzikaal afgesloten met een feestelijke sessie over het vertalen van de liederen die Franz Schubert in de cyclus Winterreise op muziek zette. De liederen zullen gezongen worden in de vertaling van Colmer, een primeur.

David Colmer woont en werkt in Amsterdam. In 2006 publiceerde hij de roman Op de verkeerde plek (Contact). Hij vertaalt Nederlandse poëzie, fictie en kinderliteratuur en heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de IMPAC Dublin Award voor zijn vertaling van Gerbrand Bakkers Boven is het stil en de New South Wales Premier’s Translation Prize voor zijn gehele vertaaloeuvre. Hij vertaalde ook Nijhoffs Awater. In het najaar van 2011 verschenen o.a. Tow-Truck Pluck en A Pond Full of Ink, zijn vertalingen van Pluk van de Petteflet en (een selectie uit) de kindergedichten van Annie M.G. Schmidt.

Financiering door Nederlands Letterenfonds en Nederlandse Taalunie

Het programma rond de Translator in Residence wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds ter ondersteuning van de master Literair Vertalen in oprichting. De aanloopfase van de Master Literair Vertalen wordt gefinancierd door de Nederlandse Taalunie. Zij stelt voor een periode van drie jaar (2009-2012) een bedrag ter beschikking voor het ontwerpen, ontwikkelen en starten van een transnationaal masterprogramma literair vertalen.