Datacommoning in de praktijk: over hoe slimme steden, slimme netwerken en online reclame (niet) te communaliseren

Seminar- en workshopserie over datacommons

In recente wetenschappelijke bijdragen en in juridisch-politieke discussies wordt de aandacht gevestigd op de notie van 'datacommons'. Het begrip 'commons' verwijst naar bepaalde bestuursmodellen voor het beheer van een (reeks) hulpbronnen, als een buurttuin of een stuk grasland. Data commons lijken een collectief of gemeenschappelijk karakter te hebben, dat voor sommigen (hoofdzakelijk) wordt afgeleid van de aard van de bron in kwestie (data). Anderen stellen dat het karakter van een 'common' bepaald wordt door de politieke waarden die de wetenschappers of de leden van de gemeenschap hebben.

De vier seminars en vier workshops samen kunnen worden gezien als een uitgebreid gesprek over de aard, de relevantie en het belang van datacommoning in verschillende maatschappelijke domeinen.

De voertaal van de serie is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Download het uitgebreide programma (EN)